Polscy posłowie odwiedzili szkoły w Wilnie

W poniedziałek Komisja Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP odwiedziła trzy wileńskie szkoły - Szkołę im. Szymona Konarskiego, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza oraz Gimnazjum im. Joachima Lelewela. Rozmawiano o bieżącej sytuacji oświaty polskiej na Litwie, która, jak powiedziała przewodnicząca delegacji Anna Schmidt-Rodziewicz, niepokoi władze Polski i jest ich zdaniem niesatysfakcjonująca.

zw.lt

„Wizyta jest bardzo udana. Zawsze staramy się organizować wizyty w ten sposób, żeby podzielić je na trzy sektory. Pierwszy, to oczywiście spotkanie z naszymi rodakami. Wysłuchanie ich problemów, zmartwień, bolączek. Oczywiście jesteśmy na bieżąco w tych sprawach za pośrednictwem służb konsularnych i członków naszego rządu. Jednak zawsze jest inaczej, jeśli posłucha się na miejscu. Okazuje się, że pojawia się różnica zdań, z których często parlamentarzyści tam daleko w Warszawie nie zdają sobie sprawy. Więc warto rozmawiać i słuchać każdej ze strony, znać każdy aspekt sprawy, aby potem móc wyważyć z punktu widzenia polskiego parlamentu, gdzie tak naprawdę leży interes państwa polskiego jeśli chodzi o ochronę praw mniejszości polskiej na Litwie. Są to spotkania bardzo ważne i zawsze nam towarzyszą dwa kolejne aspekty, a więc odwiedzanie miejsc pamięci ważnych dla narodu polskiego i dla polskiej społeczności kraju do którego przyjeżdżamy (…) I oczywiście ten trzeci moment to są oczywiście rozmowy z miejscowymi politykami, zarówno przedstawicielami lokalnych władz, ale pojawiają się również rozmowy na szczeblu ogólnorządowym” – podsumowała wizytę Anna Schmidt-Rodziewicz.

Przewodnicząca delegacji zaznaczyła, że takie wizyty są również sygnałem dla władz Litwy, że strona polska zawsze będzie broniła praw Polaków mieszkających poza terytorium RP.

Jagliński: Nie mamy dużych powodów do narzekań

Wizyta rozpoczęła się w Szkole im. Szymona Konarskiego. „Mam nadzieję, że ta wizyta będzie następnym krokiem do jakiejś produktywnej rozmowy i w końcu coś się zmieni w pozytywnym kierunku. Przedstawiłem delegacji z Polski całą obecną sytuację. Nie mamy dużych powodów do narzekań, ponieważ, mimo że uczniowie klas jedenastych prawnie należą do innej placówki, ale jednak uczą się u nas, z naszymi nauczycielami. Mamy jedynie nadzieję, że system akredytacji, który przedstawi w przyszłości Ministerstwo Oświaty i Nauki, nie będzie „z kosmosu”, tylko realny do wykonania” – mówił po spotkaniu dyrektor Szkoły im. Szymona Konarkiego Walery Jagliński. Obecnie szkoła posiada zgodę Samorządu Miasta Wilna na uzyskanie akredytacji, a resort oświaty ma opracować regulacje, zgodnie z którymi możliwe będzie przekształcenie szkoły podstawowej w długie gimnazjum. Akredytacja jest planowana na pierwszy kwartał 2018 roku.

Jak mówiła podczas spotkań w szkołach posłanka Anna Schmidt-Rodziewicz, Komisja Łączności z Polakami za Granicą wie o problemach Polaków na Litwie, a w swojej działalności szczególną uwagę poświęca sytuacji Polaków na Wschodzie. Wcześniej komisja odbywała wizyty studyjne we Lwowie i w Grodnie. „Mamy nadzieję, że ten sygnał zostanie właściwie odczytany zarówno przez władze centralne, jak i samorządowe Litwy – Polska będzie zabiegała o interesy polskiej mniejszości i nie odpuści w sprawach kluczowych, jaką jest między innymi oświata” – podkreśliła przewodnicząca komisji.

Dawidowicz: Każda wizyta jest pomocna

Polscy parlamentarzyści odwiedzili również Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. „Każda wizyta jest pomocna, zarówno jedna, jak i druga strona czegoś się dowiaduje, być może poznaje problem z innej perspektywy. To pomaga w rozwiązywaniu tych problemów. Nie wiem, czy nastąpi przełom, natomiast myślę, że jest to kolejna cegiełka do wypracowania rozwiązań w sprawach, które często są nazywane konfliktowymi” – ocenił po spotkaniu dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza Czesław Dawidowicz.

„Chciałem dać obiektywny obraz tej szkoły. Oczekujemy oczywiście pewnej pomocy, która polegałaby na doposażeniu biblioteki w literaturę i prasę polską, i tak naprawdę niewiele więcej. Nie domagamy się jakichś niezwykłych wkładów finansowych. Jesteśmy obywatelami Litwy, funkcjonujemy w systemie litewskim, otrzymujemy to, co otrzymujemy, chciałoby się więcej, ale nie strona materialna jest dla nas w tym wypadku najważniejsza” – powiedział Dawidowicz.

Na mocy sierpniowej decyzji Rady Samorządu Miasta Wilna, Mickiewiczówka może stać się długim gimnazjum i oferuje nauczanie od klasy 5 do 12.

Zubel: Mieliśmy bardzo fajnych gości

Wizytacja polskich szkół zakończyła się w Gimnazjum im. Joachima Lelewela. „Cieszymy się, że doczekaliśmy się takiej wizyty. Mieliśmy bardzo fajnych gości, którzy nas wysłuchali. Mam nadzieję, że to będzie na korzyść całej społeczności szkolnej” – powiedziała po spotkaniu dyrektorka szkoły Edyta Zubel, która podkreśliła w rozmowie dziennikarzami, że ma nadzieję, iż nie było to zwykła, formalna wizyta.

Dyrektorka oświadczyła, że społeczność szkolna nie chce wracać do budynku na Antokolu. „Stanowisko z marca ubiegłego roku nie zmieniło się. Więc dbamy o dobudówkę. Projekt inwestycyjny dobudówki jest już przygotowany. Zgodnie z projektem będziemy mieli dużą sale sportową, która będzie liczyła 450 metrów kwadratowych, a obecna sala sportowa będzie przekształcona w aulę. Poza tym będziemy mieli 8 dodatkowych sal klasowych oraz gabinet choreografii” – wytłumaczyła dyrektorka.

Projekt ma zostać zrealizowany w latach 2018-2020.

Na zakończenie Anna Schmidt-Rodziewicz oświadczyła dziennikarzom, że polskie szkoły pozostawiły bardzo dobre wrażenie. „Wiedzieliśmy, że polskie szkoły dobrze prosperują, ale to jest poziom który też konkuruje i to w wysokich rankingach z poziomem szkół litewskich. Doceniamy to w dwójnasób. Po pierwsze, ta misja edukacyjna jest utrzymywana na bardzo wysokim poziomie, a do tego dochodzi jeszcze ten komponent polski, czyli dbałość o naukę języka polskiego, polskiej historii, utrzymanie tożsamości narodowej” – powiedziała posłanka.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej