Polscy eksperci odwiedzili wileńskie świątynie: Jesteśmy zadowoleni ze współpracy

Eksperci z Polski odwiedzili trzy wileńskie kościoły Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Ducha Świętego oraz Św. Franciszka i Bernarda, gdzie są prowadzone prace konserwatorskie finansowane przez RP. Prace są finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu  Polskiego  Dziedzictwa Kulturowego  za Granicą – Polonika.

Polscy eksperci odwiedzili wileńskie świątynie: Jesteśmy zadowoleni ze współpracy

Fot. Joanna Bożerodska

„Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy, która zintensyfikowała się przed kilkoma laty. Od roku 2017 realizujemy projekty w tych trzech świątyniach wileńskich” – podkreślił w rozmowie z zw.lt Michał Michalski  z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

„Kościoły w których byliśmy i oglądaliśmy efekty tegorocznych prac podsumowując kilkuletnią działalność konserwatorów litewskich i polskich, którzy wspólnie pracują nad projektami konserwatorskimi – to mogę powiedzieć, że efekty tych prac są bardzo dobre. W tym roku stwierdziliśmy, że zostały wykonane wszystkie zamierzone prace konserwatorskie. Prace są wykonane na wysokim poziomie i są początkiem dalszych planów, które są planowane na przyszły rok” – powiedział zw.lt kolejny ekspert Paweł Sadlej, konserwator dzieł sztuki.

Eksperci z Polski odwiedzili obiekty wspólnie z litewskimi kolegami. „Dzisiaj odbyliśmy kończące ten sezon konserwatorski spotkania komisji polsko-litewskich nadzorujących projekty realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP w Kościele ojców franciszkanów na Piasku pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w kościele ojców dominikanów pw. Ducha Świętego i w Kościele Bernardyńskim Św. Franciszka i Bernarda. W tych trzech kościołach od kilku sezonów trwają prace konserwatorskie” – wyjaśnił Michał Michalski.

W przypadku kościoła franciszkanów projekt zakładał pierwszy etap konserwacji polichromii na sklepieniu. „Obejrzeliśmy tegoroczne prace. Komisja dokonała ich odbioru uznając za dobrze zrealizowane. Naszą intencją jest finansowanie również w latach przyszłych” – podkreślił Michalski.
W kościele dominikańskim są prowadzone prace przy organach Caspariniego. „Są to jak powszechnie wiadomo najcenniejsze organy Wilna i jeden z najwspanialszych instrumentów organowych w Europie Środkowej. To już jest drugi rok wspólnego polsko-litewskiego projektu. Mamy nadzieję na jego kontynuacje. W tym projekcie prace postępują dwutorowo. Z jednej strony kontynuowana będzie konserwacja prospektu i szafy organowej, czyli tych drewnianych elementów widocznych dla wszystkich z wnętrza kościoła, w których kryje się instrument (…) Jest tez przewidziana konserwacja samego instrumentu” – podkreslił przedstawiciel polskiego resortu kultury.

W kościele bernardyńskim są prowadzone prace przy konserwacji polichromii dekoracji malarskiej na ścianach na zamknięciu prezbiterium. „W szczególności w tym roku pracom konserwatorskim była poddawana ściana wschodnia, czyli ściana zamykająca cały kościół oraz zostały zrealizowane pewne konieczne czynności przy polichromii na ścianie północnej. Chlelibyśmy, aby w kolejnych sezonach konserwatorskich kontynuować prace przy ścianie południowej, czyli tej z oknami witrażowy widocznej od strony ulicy” –

Prace maja być kontynuowany w roku 2019 w resorcie kultury zostały złożone odpowiednie projekty, które mają być rozpatrzone na przełomie stycznia i lutego.

Pod koniec listopada trzy wileńskie kościoły odwiedził minister kultury i dziedzictwa narodowego RP Piotr Gliński.

PODCASTY I GALERIE