Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim. „Możliwości są bardzo szerokie”

"Studia filologiczne są bardzo wszechstronne i otwierają wiele możliwości" - mówi dr Kinga Geben z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego. 23 lipca kończy się termin składania wniosków w międzyuczelnianym systemie rekrutacji studentów LAMA BPO. Listy przyjętych na studia zostaną ogłoszone 27 lipca.

Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim. „Możliwości są bardzo szerokie”

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Dla osób zainteresowanych podjęciem studiów na UW na kierunku filologia polska jest możliwość refundacji kosztów studiów płatnych. Dr Kinga Geben z Centrum Polonistycznego UW:

Kinga Geben (1)

Dr Kinga Geben zachęca do podjęcia studiów na filologii polskiej. Jak zapewnia, jest to kierunek interesujący i rozwijający.

Kinga Geben (2)

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej