Polonistyka na Uniwersytecie Edukologicznym liczy 55 lat

W tym roku odbędą się obchody 55-lecia polonistyki na Uniwersytecie Edukologicznym w Wilnie. Uroczystość odbędzie się 15 czerwca.

zw.lt
Polonistyka na Uniwersytecie Edukologicznym liczy 55 lat

Fot. Ewelina Mokrzecka

„Cieszymy się bardzo ładnym dorobkiem. Oczywiście to nie jest ani 200, ani 300 lat. W tej chwili jesteśmy polonistyką zagraniczną. Więc kiedy te tereny stały się zagranicą, to prawie od razu powstała polonistyka. Jako placówka przeżyła wiele zmian i wiele zagrożeń. Różnie się nazywała. Była katedra, a teraz jest centrum. Właściwie jednak robimy to samo” – powiedziała w rozmowie z Radiem Znad Wilii Henryka Sokołowska, kierownik Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki na Uniwersytecie Edukologicznym.

W ciągu 55 lat polonistykę ukończyło prawie 2 tys. osób.

Uroczysta akademia i popołudnie wspomnień odbędzie się w auli Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego 15 czerwca o godz. 14.00

„Warto tę datę uczcić dla tych absolwentów, których kiedyś wiele łączyło. Spodziewamy się, że przyjdzie dużo ludzi, którzy tęsknią do tamtych czasów. ” – podkreśliła Sokołowska.

W 1951 roku w Nowej Wilejce powstał Instytut Nauczycielski, który przygotowywał kadrę pedagogiczną dla szkół polskich na Litwie. Właśnie wówczas rozpoczyna się historia polonistyki w powojennym Wilnie. W roku 1961 kiedy to powstał wydział polonistyki w Instytucie Pedagogicznym w Wilnie. W 1969 roku wydział polonistyki został nazwany Oddziałem Języka Polskiego i Literatury i włączono do Wydziału Języków Obcych.

Dziś polonistyka na Uniwersytecie Edukologicznym oferuje dwustopniowe polonistyczne studia licencjackie i magisterskie.

PODCASTY I GALERIE