Polonistyka na Litwie: Na brak pracy nie narzekam, nie wyrabiam

Matura za pasem. Abiturienci z niecierpliwością czekają na wyniki, które będą przepustką do podjęcia studiów. Jak co roku, zainteresowaniem cieszą się nauki ścisłe, na topie są również języki obce, a także język polski, na który, w opinii naszych rozmówców, jest ostatnio moda.

Ewelina Mokrzecka
Polonistyka na Litwie: Na brak pracy nie narzekam, nie wyrabiam

Fot. BNS/Aneta Primost

,,Cały czas istnieje negatywny stereotyp filologii polskiej oraz pytanie czy jest potrzebna? Może zabrzmi to zbyt ostro, ale chciałam zadać odwrotne pytanie – po co potrzebny jest nam język polski? Dlaczego mówimy po polsku? Po co idziemy do polskiej szkoły? Nie umiem do swoich dzieci mówić inaczej niż po polsku. Wydaje mi się, że wiele osób również. To jest nasz język ojczysty. Musimy o niego dbać. Jest tak liczna wspólnota polska na Litwie, a chyba jednak nie cenimy tego najlepszego, co mamy – własnego języka” – mówi w rozmowie zw.lt prof. Krystyna Rutkowska z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego. Jak podkreśla, jednostka polonistyczna prężnie się rozwija oraz jest konkurencyjna. ,,Mamy wagę. Stawiają nas obok filologii klasycznej. Jesteśmy jedyną uczelnią na Litwie, gdzie wykładane dotychczas są języki klasyczne. Władze naszej uczelni wysoko sobie cenią też to, że są na niej studia polonistyczne i dbają o ich zachowanie” – dodaje.

„Rada Uniwersytetu Wileńskiego stoi na stanowisku, że troska społeczności akademickiej o państwo, odpowiedzialne podejście do narodowej i międzynarodowej misji uczelni oznacza zachowanie oraz wspieranie tych wyjątkowych kierunków studiów, które nie są popularne czy rentowne, jednak są niezbędne dla zachowania tradycji kulturowej, tożsamości i różnorodności humanistyki. Do takich kierunków należą m.in. studia polonistyczne“ – mówi członek Rady Uniwersytetu Wileńskiego prof. Paulius V. Subačius.

Rutkowska: Czy znając hiszpański znajdziemy pracę na Litwie?

Coraz częściej przyszli żacy wybierając studia myślą przede wszystkim o zatrudnieniu. W opinii prof. Rutkowskiej takie podejście nie zawsze się sprawdza. ,,Zazwyczaj pracę łatwo znajduje ten, kto posiada wszechstronną wiedzę, potrafi samodzielnie i oryginalnie myśleć, jest odpowiedzialny i przedsiębiorczy. Taką wiedzę i kompetencje dają studia, dobrze wybrane i odpowiadające naszym zainteresowaniom. Myślę, że wybierając studia należy postawić sobie podstawowe pytanie – co lubię JA (a nie na co jest moda), co mi się najbardziej podoba, co chcę robić w życiu. Tylko takie myślenie pozwoli znaleźć tę dziedzinę, w której człowiek potrafi się realizować najlepiej, a to znaczy, że będzie studiował i potem też pracował z pasją. Nie wątpię, że każdemu pracodawcy o takiego właśnie pracownika chodzi” – zaznacza oraz dodaje, że dzisiaj Uniwersytet Wileński nie kształci fachowców o wąskiej specjalizacji, a próbuje stwarzać młodzieży możliwości uzupełniania swoich studiów o kierunki dodatkowe, samodzielny wybór przedmiotów nauczania. ,,Rozwijamy współpracę międzyuczelnianą, na przykład, dużą nowością w tym roku była możliwość wyboru modułu na Akademii Sztuk Pięknych oraz Akademii Muzycznej, gdzie swoje wykształcenie filologiczne można było uzupełnić o bardzo ciekawe przedmioty. Naprawdę czasami zazdroszczę młodzieży, która ma takie możliwości” – podkreśla językoznawczyni.

,,Jeżeli ktoś mi mówi, że chce się dostać na naszą uczelnię, bo jest bardzo dobra, ale nie na studia polonistyczne, gdyż np. hiszpański czy włoski go bardzo interesuje, zazwyczaj towarzyszy podjęciu takiej decyzji pytanie o zatrudnienie. Czy znając język hiszpański i włoski znajdziesz pracę na Litwie? Bo ja znam polski i na brak pracy nie narzekam, po prostu się nie wyrabiam. Moje koleżanki również. Jest wiele propozycji nauczania języka polskiego, ciągle na Litwie brak dobrych tłumaczy. Zgłaszają się do nas np. biura prawnicze, które współpracują z Polską. Chodzi im zarówno o tłumaczenia, jak i o naukę języka. W tym roku pracowałam z przedsiębiorcami, którzy kierują swoje zainteresowania biznesowe w kierunku Polski i chcą się nauczyć języka, ponieważ wtedy wzbudzą zaufanie polskiego partnera, łatwiej będzie o kontakt i współpracę. Moje koleżanki z uczelni wykładają język polski w Instytucie Polskim. Przychodzą tam bardzo ciekawi ludzie ze świata kultury, sztuki, przedsiębiorcy. Intensywnie pracujemy też naukowo – angażujemy się do projektów badawczych, staramy się do nich wciągać też naszych studentów” – tłumaczy prof. Rutkowska oraz dodaje, że na podstawie zgłoszeń można śmiało powiedzieć, że obecnie jest zapotrzebowanie na język polski.

Łapczyński: Liczba osób chętnych do nauki polskiego wzrasta

,,Rzeczywiście, z semestru na semestr liczba osób chętnych do nauki polskiego w Instytucie Polskim wzrasta. W tym semestrze uruchomiliśmy aż 5 grup. Polskiego na różnych poziomach uczyły się 53 osoby. To studenci, osoby w średnim wieku, ale też emeryci” – potwierdza dyrektor placówki Marcin Łapczyński. Jak zaznacza motywacje studentów są różne. ,,Niektórzy jeżdżą do Polski na wakacje, niektórzy pracują w firmach, które prowadzą interesy w Polsce, inni chcą czytać teksty źródłowe i książki po polsku, a jeszcze inni mają daleką rodzinę w Polsce lub dziadków a sami słabo mówią po polsku” – mówi.

Studia magisterskie na UW?

Prof. Rutkowska zachęca do podjęcia studiów polonistycznych, gdyż to są przede wszystkim studia ogólnorozwojowe. ,,Uczymy studentów rozumienia, co to jest język, analizujemy mechanizmy jego funkcjonowania, dążymy do tego, żeby student poszerzał swoje horyzonty wiedzy, rozwijał logiczne myślenie, kształcił swoją kulturę umysłową. Uczymy krytycznego myślenia, a materiałem do naszych rozważań jest język polski, kultura i historia tego kraju” – mówi wykładowczyni. Centrum Polonistyczne kształci przyszłych tłumaczy, dziennikarzy, została też uruchomiona specjalizacja pedagogiczna. Studenci mają szanse wyjazdu w ramach wymiany Erasamus na studia do Warszawy, Krakowa czy Lublina. Co roku organizowana jest szkoła letnia języka polskiego w Macierzy.

,,W ramach Centrum Polonistycznego UW chcemy uruchomić studia magisterskie. Ostatnio był pomysł stworzenia takiego programu studiów wspólnie z Wydziałem Historycznym, żeby zajmować się kulturą, językiem i dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Bylibyśmy wówczas unikatowi. Wszystko zależy jednak od reformy, którą przeprowadza rząd. Jak na razie, jesteśmy bardzo zachęcani do poszukiwania nowych sposobów nauczania, odnajdywania nowych tematów i zagadnień, o których należy dyskutować na zajęciach ze studentami. Na podstawie przeprowadzonych sondaży udało się nam zorientować, że studiami o charakterze kulturologicznym na drugim stopniu nauczania byliby zainteresowani ci, którzy widzą siebie w przyszłości jako działacze kultury, interesujący się zagadnieniami związanymi z naszą wspólną dawną i teraźniejszą historią, dziejami naszych języków i kultur. Uniwersytet stawia na międzydyscyplinarność i międzynarodowość, staramy się podążać w tym samym kierunku. Takie studia – to byłby balsam na duszę każdego z nas, pracowników Centrum Polonistycznego. Są to w zasadzie tematy naszych badań naukowych, bardzo chcielibyśmy tą wiedzą dzielić się z młodzieżą, która w swoją kolej może wiele zdziałać dla naszego wspólnego dobra – może badać te same lub podobne zagadnienia lub zastosować zdobyte kwalifikacje na praktyce, na przykład, nauczając młodzież szkolną, pracując w muzeum, bibliotekach, oprowadzając turystów itd. ” – zaznacza prof. Rutkowska.

PODCASTY I GALERIE