Polonistyka na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym zaprasza

Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki na Wydziale Filologicznym Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego zaprasza na studia polonistyczne.

zw.lt
Polonistyka na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym zaprasza

Fot. Joanna Bożerodska

Filologia Polska na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym – to 4-letnie uniwersyteckie studia bakalarskie, dające podwójną specjalność: filologa oraz pedagoga. Odnowiony program studiów jest wzbogacony o zajęcia z przekładoznawstwa i regionalnej edukacji kulturowo-literackiej. Część studiów (jeden lub dwa semestry) można odbyć z dodatkowym stypendium na uczelniach w Polsce i Czechach.

Chcąc dostać się na studia, należy dokonać zgłoszenia w systemie LAMA BPO do 19 lipca 2016 roku (do godz. 12.00), wpisując się na studia płatne (vnf). Jeżeli wziąłeś udział w teście motywacyjnym i masz złożone państwowe egzaminy maturalne z języka litewskiego, obcego i matematyki, masz szanse dostać się na studia bezpłatne (vf) ze stypendium.

Koszty studiów płatnych zostaną w całości pokryte przez instytucje wspierające z Polski.

Szczegółowa informacja pod numerem telefonu: +370 685 66 282.

Filologia Polska na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym – to fascynujące studia humanistyczne, zwiedzanie okolic dalekich i bliskich, atrakcyjne życie studenckie oraz zdobycie kilku specjalizacji, poszukiwanych na rynku pracy.

* Filologia Polska na LEU należy do grupy studiów z nauk społecznych: „socialinių mokslų sritis, pedagogikos kryptis“, kod programu 612X13010.

PODCASTY I GALERIE