Polonistka z Ejszyszek nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej

Minister edukacji narodowej RP Anna Zalewska w czwartek, 1 czerwca br., wzięła udział w VII Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie.

zw.lt
Polonistka z Ejszyszek nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej

Fot. Organizatorzy

Podczas swojego wstąpienia, szefowa MEN podkreśliła, że bycie nauczycielem polonijnym to odpowiedzialne zadanie, wymagające wiele wysiłku i zaangażowania.

– Jesteśmy z Was dumni, podtrzymujecie naszą tradycję, promujecie język polski za granicą – powiedziała minister Anna Zalewska.

Czterodniowy Zjazd jest kontynuacją i nawiązaniem do tradycji corocznych spotkań pedagogów polonijnych odbywających się od 2010 roku w Ostródzie.

Tegoroczne spotkanie nawiązuje zarówno do doświadczeń pierwszej konferencji, jak i kolejnych, poświęconych metodyce dwujęzyczności i specjalistycznym zagadnieniom dydaktycznym.

W ramach proponowanych bloków tematycznych połączonych wspólną ideą zawartą w haśle : „Fundamenty tożsamości: język, historia, kultura” uczestnicy mają okazję poznać istotne zagadnienia z zakresu znaczenia edukacji historycznej w budowaniu tożsamości człowieka, socjologii kultury, rodziny oraz języka. W każdej z proponowanych sesji udział biorą autorytety naukowe i eksperci z danej dziedziny.

Podczas pierwszego dnia Zjazdu odbyła się gala wręczenia Nagrody Polonijnego Nauczyciela Roku im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego.

Minister Anna Zalewska nagrodziła:

– Ilonę Szliter-Wyzińską ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Wiedniu,

– Wacławę Iwanowską – polonistkę w Gimnazjum w Ejszyszkach, Litwa oraz

– Justynę Berezę – laureatkę w kategorii szkół społecznych, która od 2013 roku prowadzi liceum „Ogniwo” w Trenton, New Jersey, USA.

Zjazd jest również dobrą okazją do zapoznania się z priorytetami wsparcia oświaty polonijnej w programach instytucji parlamentarnych, rządowych i pozarządowych na rok 2017.

Organizatorem Zjazdu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”.

PODCASTY I GALERIE