Poloniści VDU odebrali dyplomy

W Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego (VDU) odbyła się dzisiaj (20 czerwca) uroczystość  wręczenia dyplomów ukończenia studiów wszystkich kierunków filologicznych. W gronie odbierających dyplomy, znaleźli się trzej studenci kończący studia polonistyczne: Anna Waluk, Ludmiła Staniewicz i Dariusz Rudzianiec.

zw.lt
Poloniści VDU odebrali dyplomy

Fot. Roman Niedźwiecki

Udział w uroczystości wzięła Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska, która gratulowała społeczności akademickiej, studentom oraz rektorowi uczelni. ,,Chciałabym osobiście podziękować Panu Rektorowi Uniwersytetu Witolda Wielkiego, że pomógł nam w rozwiązaniu różnych kwestii, które były ważne dla przyszłości kształcenia nauczycieli, w szczególności, nauczycieli języka polskiego na Litwie. Bardzo się cieszę, że to zostało w dobry sposób rozwiązane” – powiedziała Ambasador.

Fot. Roman Niedźwiecki

,,Życzę studentom, którzy zostają dzisiaj absolwentami, żeby przynosili pożytek. Przede wszystkim pożytek Litwie, ale też całej Europie” – gratulowała absolwentom polonistyki Doroszewska. 

W lutym 2017 r. rektorzy Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie i Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie podpisali umowę o fuzji. Zgodnie z umową Uniwersytet Edukologiczny funkcjonuje jako Akademia Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, w ramach której z dniem 30 maja br. działa Centrum Języka i Kultury Polskiej.

PODCASTY I GALERIE