Poloniści VDU odebrali dyplomy

W Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego (VDU) odbyła się dzisiaj (23 czerwca) uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów wszystkich kierunków filologicznych. W gronie odbierających dyplomy, znaleźli się studenci kończący studia polonistyczne.

zw.lt
Poloniści VDU odebrali dyplomy

Fot. Ambasada RP w Wilnie

Udział w uroczystości wzięła Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska, która gratulowała społeczności akademickiej, studentom oraz rektorowi uczelni.

Fot. Ambasada RP w Wilnie

„Wielki zaszczyt dla mnie, jako Ambsadora RP, uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. Jestem ogromnie wdzięczna Panu rektorowi Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, który pomógł w rozwiązaniu tak bardzo ważnej kwestii nauczania w języku polskim na studiach nauczycielskich.

Państwo Polskie wspiera studentów pochodzenia polskiego w wielu państwach na świecie, pomaga uczelniom, które biorą udział w umacnianiu roli języka polskiego oraz w przygotowywaniu nauczycieli.” – powiedziała Ambasador RP.

Urszula Doroszewska wspomniała również o dobrych stosunkach Polski i Litwy oraz o przyszłych nauczycielach języka polskiego:

„Stosunki litewsko-polskie rozwijają się bardzo dobrze, potrzebujemy również osób, szczególnie młodych osób, które będą je wprowadzać w życie swoją pracą.

Jestem tu dzisiaj ze względu na studentów, którzy będą nauczycielami jezyka polskiego, ale chciałabym się zwrócić do wszystkich studentów: wszyscy Litwini są patriotami i chcę podkreślić, że praca dla własnego kraju jest niezwykle ważna. Swoim życiem i pracą powinniście promować współpracę w naszym regionie, w Europie Centralnej, w Europie Wschodniej, żebyśmy razem mogli zrobić wiele ważnych rzeczy: Polska i Litwa.

Liczę na bardzo dobrą współpracę w przyszłości z Państwa uczelnią.” – powiedziała Ambasador.

W lutym 2017 r. rektorzy Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie i Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie podpisali umowę o fuzji. Zgodnie z umową Uniwersytet Edukologiczny funkcjonuje jako Akademia Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, w ramach której od 30 maja br. działa Centrum Języka i Kultury Polskiej.

PODCASTY I GALERIE