Półkolonie „Wakacje w mieście”

Dom Kultury Polskiej w Wilnie zaprasza dzieci na letnie półkolonie „Wakacje w mieście”, które odbędą się od 22 lipca do 9 sierpnia 2022 r.

Półkolonie „Wakacje w mieście”

I turnus 22 -26 lipca 2024 r.

II turnus 29 lipca – 2 sierpnia 2024 r.

III turnus 5 – 9 sierpnia 2024 r.

Wiek uczestników: dzieci urodzone od 01-01 2014 r. do 31-12-2017 r.

Termin rejestracji: 27 czerwca 2024 r. godz. 18:30

Miejsce rejestracji: Dom Kultury Polskiej w Wilnie, sala koncertowa.

Zachęcamy do przybycia na miejsce rejestracji w wyżej wymienionym dniu i godzinie. Zapisy będą rozpoczynać się o godzinie 18:30 i będą trwać do wyczerpania miejsc.

Podczas rejestracji rodzic lub opiekun dziecka będzie zobowiązany do:

  • Podpisania umowy
  • Przedstawienia dowodu osobistego dziecka
  • Przedstawienia zaświadczenia lekarskiego dziecka
  • Dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 80 EUR (gotówką lub przelewem bankowym).

Dodatkowe informacje:

  • Jeden rodzic/opiekun może zapisać maksymalnie troje dzieci na półkolonie, pod warunkiem, że są one rodzeństwem.
  • Dziecko może wziąć udział tylko w jednym turnusie półkolonii.
  • Wpisowe nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadków choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.

PROGRAM PÓŁKOLONII „WAKACJE W MIEŚCIE”

I TURNUS

22 LIPCA 2024

08:30 – 09:15 – podział na grupy, zapoznanie się I, II, III, VI gr.

9:15 – śniadanie I, II, III, VI gr.

10:00 – wyjazd do podziemi Katedry I, II gr.

10:30 – 11:30 – zwiedzanie podziemi Katedry z przewodnikiem I, II gr.

09:45 – 10:45 – zajęcia edukacyjne „Królowie Polski” III, IV gr.

11:00 – wyjazd do podziemi Katedry III, IV gr.

11:30 – 12:30 – zwiedzanie podziemi Katedry III, IV gr.

11:45 – wyjazd z Katedry do DKP I, II gr.

12:00 – obiad I, II gr.

12:45 – wyjazd z Katedry do DKP III, IV gr.

13:00 – wyjazd do hodowli alpak I, II gr.

13:15 – obiad III, VI gr.

14:15 – 15:15 – warsztaty artystyczne „Moje wakacje” III, IV gr.

15:30 – 16:30 – zajęcia sportowe „Wschodnie sztuki walki” III, IV gr.

14:00 – 15:00 zwiedzanie hodowli alpak I, II gr.

15:00 – 16:00 – sztafety turystyczne w hodowli alpak I, II gr.

16:00 – wyjazd z hodowli alpak do DKP I, II gr.

17:00 – kolacja I, II, III, VI gr.

23 LIPCA 2024

8:30 – 9:00 śniadanie

9:15 – 10:00 zajęcia edukacyjne „Polskie melodie i rytmy” I, II gr.

09:00 – 10:45 zajęcia edukacyjne z chemii III, IV gr.

10:00 – wyjazd do Muzeum Energetyki I, II gr.

10:30 – 11:30 – program edukacyjny w Muzeum Energetyki I, II gr.

11:00 – wyjazd do Muzeum Energetyki III, IV gr.

11:30 – 12:30 – program edukacyjny w Muzeum Energetyki III, IV gr.

11:30 – wyjazd z Muzeum Energetyki do DKP I, II gr.

12:00 – 13:00 – zajęcia edukacyjne „Królowie Polski” I, II gr.

12:30 – wyjazd z Muzeum Energetyki do DKP III, IV gr.

13:00 – 14:00 – obiad I, II, III, IV gr.

14:15 – 15:15 – warsztaty artystyczne „Moje wakacje” I, II gr.

15:30 – 16:30 – zajęcia sportowe „Wschodnie sztuki walki” I, II gr.

14:15 – 16:00 – projekcja filmu w sali teatralnej DKP III, IV gr.

16:15 -17:00 – zajęcia edukacyjne „Legendy Polskie” III, IV gr.

16:30 – 17:00 – czytanie, gry planszowe I, II gr.

17:00 – kolacja I, II, III, IV gr.

24 LIPCA 2024

8:30 – 9:00 – śniadanie I, II, III, IV gr.

9:00 – wyjazd do zoo w Kownie I, II gr.

10:30 – 13:00 – zwiedzanie zoo I, II gr.

13:00 – wyjazd z zoo do DKP I, II gr.

9:30 – wyjazd do Parku Regionalnego w Werkach III, IV gr.

10:00 – 12:00 – program edukacyjny w Parku Regionalnym w Werkach III, IV gr.

12:15 – wyjazd z Parku Regionalnego w Werkach do DKP III, IV gr.

13:00 – obiad III, IV gr.

14:30 – obiad I, II gr.

14:00 – 15:00 – warsztaty kulinarne „Gotuj sam” III, IV gr.

15:30 – 16:30 – warsztaty kulinarne „Gotuj sam” I, II gr.

17:00 – kolacja I, II, III, IV gr.

25 LIPCA 2024

8:30 – 9:00 – śniadanie I, II, III, IV gr.

9:00 – wyjazd do zoo w Kownie III, IV gr.

9:30 – wyjazd do Parku Regionalnego w Werkach I, II gr.

10:00 – 12:00 – program edukacyjny w Parku Regionalnym w Werkach I, II gr.

10:30 – 13:30 – zwiedzanie zoo w Kownie III, IV gr.

12:15 – wyjazd z Parku Regionalnego w Werkach do DKP I, II gr.

13:00 – obiad I, II gr.

13:30 – wyjazd z zoo do DKP III, IV gr.  

14:00 – 15:45 zajęcia edukacyjne z chemii I, II gr.

15:00 – obiad III, IV gr.

16:00 – 17:00 zajęcia artystyczne „Pocztówka z zoo” III, IV gr.

17:00 – kolacja I, II, III, IV gr.

26 LIPCA 2024

8:30 – 9:00 – śniadanie I, II, III, IV gr.

09:15 – wyjazd do Muzeum Samochodów III, IV gr.

09:15 – 10:00 – zajęcia artystyczne „Pocztówka z zoo” I, II gr.

10:00 – 11:00 – zwiedzanie Muzeum Samochodów z przewodnikiem III, IV gr.

10:15 – wyjazd do Muzeum Samochodów I, II gr.

11:00 – 12:00 – zwiedzanie Muzeum Samochodów z przewodnikiem I, II gr.

12:00 – obiad III, IV gr.

12:30 – obiad I, II gr.

13:00 – wyjazd do hodowli alpak III, IV gr.

13:30 – 15:15 projekcja filmu w sali teatralnej DKP I, II gr.

14:00 – 15:00 zwiedzanie hodowli alpak III, IV gr.

15:00 – 16:00 – sztafety turystyczne w hodowli alpak III, IV gr.

16:00 – wyjazd z hodowli alpak do DKP III, IV gr.

15:30 – 17:00 – zajęcia edukacyjne „Legendy Polskie” I, II gr.

17:00 – uroczyste zakończenie I, II, III, VI gr.

II TURNUS

29 LIPCA 2024

08:30 – 09:15 – podział na grupy, zapoznanie się I, II, III, VI gr.

9:15 – śniadanie I, II, III, VI gr.

10:00 – wyjazd do podziemi Katedry I, II gr.

10:30 – 11:30 – zwiedzanie podziemi Katedry z przewodnikiem I, II gr.

09:45 – 10:45 – zajęcia edukacyjne „Królowie Polski” III, IV gr.

11:00 – wyjazd do podziemi Katedry III, IV gr.

11:30 – 12:30 – zwiedzanie podziemi Katedry III, IV gr.

11:45 – wyjazd z Katedry do DKP I, II gr.

12:00 – obiad I, II gr.

12:45 – wyjazd z Katedry do DKP III, IV gr.

13:00 – wyjazd do hodowli alpak I, II gr.

13:15 – obiad III, VI gr.

14:15 – 15:15 – warsztaty artystyczne „Moje wakacje” III, IV gr.

15:30 – 16:30 – zajęcia sportowe „Wschodnie sztuki walki” III, IV gr.

14:00 – 15:00 zwiedzanie hodowli alpak I, II gr.

15:00 – 16:00 – sztafety turystyczne w hodowli alpak I, II gr.

16:00 – wyjazd z hodowli alpak do DKP I, II gr.

17:00 – kolacja I, II, III, VI gr.

30 LIPCA 2024

8:30 – 9:00 śniadanie

9:15 – 10:00 zajęcia edukacyjne „Polskie melodie i rytmy” I, II gr.

09:00 – 10:45 zajęcia edukacyjne z chemii III, IV gr.

10:00 – wyjazd do Muzeum Energetyki I, II gr.

10:30 – 11:30 – program edukacyjny w Muzeum Energetyki I, II gr.

11:00 – wyjazd do Muzeum Energetyki III, IV gr.

11:30 – 12:30 – program edukacyjny w Muzeum Energetyki III, IV gr.

11:30 – wyjazd z Muzeum Energetyki do DKP I, II gr.

12:00 – 13:00 – zajęcia edukacyjne „Królowie Polski” I, II gr.

12:30 – wyjazd z Muzeum Energetyki do DKP III, IV gr.

13:00 – 14:00 – obiad I, II, III, IV gr.

14:15 – 15:15 – warsztaty artystyczne „Moje wakacje” I, II gr.

15:30 – 16:30 – zajęcia sportowe „Wschodnie sztuki walki” I, II gr.

14:15 – 16:00 – projekcja filmu w sali teatralnej DKP III, IV gr.

16:15 -17:00 – zajęcia edukacyjne „Legendy Polskie” III, IV gr.

16:30 – 17:00 – czytanie, gry planszowe I, II gr.

17:00 – kolacja I, II, III, IV gr.

31 LIPCA 2024

8:30 – 9:00 – śniadanie I, II, III, IV gr.

9:00 – wyjazd do zoo w Kownie I, II gr.

10:30 – 13:00 – zwiedzanie zoo I, II gr.

13:00 – wyjazd z zoo do DKP I, II gr.

9:30 – wyjazd do Parku Regionalnego w Werkach III, IV gr.

10:00 – 12:00 – program edukacyjny w Parku Regionalnym w Werkach III, IV gr.

12:15 – wyjazd z Parku Regionalnego w Werkach do DKP III, IV gr.

13:00 – obiad III, IV gr.

14:30 – obiad I, II gr.

14:00 – 15:00 – warsztaty kulinarne „Gotuj sam” III, IV gr.

15:30 – 16:30 – warsztaty kulinarne „Gotuj sam” I, II gr.

17:00 – kolacja I, II, III, IV gr.

1 SIERPNIA 2024

8:30 – 9:00 – śniadanie I, II, III, IV gr.

9:00 – wyjazd do zoo w Kownie III, IV gr.

9:30 – wyjazd do Parku Regionalnego w Werkach I, II gr.

10:00 – 12:00 – program edukacyjny w Parku Regionalnym w Werkach I, II gr.

10:30 – 13:30 – zwiedzanie zoo w Kownie III, IV gr.

12:15 – wyjazd z Parku Regionalnego w Werkach do DKP I, II gr.

13:00 – obiad I, II gr.

13:30 – wyjazd z zoo do DKP III, IV gr.  

14:00 – 15:45 zajęcia edukacyjne z chemii I, II gr.

15:00 – obiad III, IV gr.

16:00 – 17:00 zajęcia artystyczne „Pocztówka z zoo” III, IV gr.

17:00 – kolacja I, II, III, IV gr.

2 SIERPNIA 2024

8:30 – 9:00 – śniadanie I, II, III, IV gr.

09:15 – wyjazd do Muzeum Samochodów III, IV gr.

09:15 – 10:00 – zajęcia artystyczne „Pocztówka z zoo” I, II gr.

10:00 – 11:00 – zwiedzanie Muzeum Samochodów z przewodnikiem III, IV gr.

10:15 – wyjazd do Muzeum Samochodów I, II gr.

11:00 – 12:00 – zwiedzanie Muzeum Samochodów z przewodnikiem I, II gr.

12:00 – obiad III, IV gr.

12:30 – obiad I, II gr.

13:00 – wyjazd do hodowli alpak III, IV gr.

13:30 – 15:15 projekcja filmu w sali teatralnej DKP I, II gr.

14:00 – 15:00 zwiedzanie hodowli alpak III, IV gr.

15:00 – 16:00 – sztafety turystyczne w hodowli alpak III, IV gr.

16:00 – wyjazd z hodowli alpak do DKP III, IV gr.

15:30 – 17:00 – zajęcia edukacyjne „Legendy Polskie” I, II gr.

17:00 – uroczyste zakończenie I, II, III, VI gr.

III TURNUS

5 SIERPNIA 2024

08:30 – 09:15 – podział na grupy, zapoznanie się I, II, III, VI gr.

9:15 – śniadanie I, II, III, VI gr.

10:00 – wyjazd do podziemi Katedry I, II gr.

10:30 – 11:30 – zwiedzanie podziemi Katedry z przewodnikiem I, II gr.

09:45 – 10:45 – zajęcia edukacyjne „Królowie Polski” III, IV gr.

11:00 – wyjazd do podziemi Katedry III, IV gr.

11:30 – 12:30 – zwiedzanie podziemi Katedry III, IV gr.

11:45 – wyjazd z Katedry do DKP I, II gr.

12:00 – obiad I, II gr.

12:45 – wyjazd z Katedry do DKP III, IV gr.

13:00 – wyjazd do hodowli alpak I, II gr.

13:15 – obiad III, VI gr.

14:15 – 15:15 – warsztaty artystyczne „Moje wakacje” III, IV gr.

15:30 – 16:30 – zajęcia sportowe „Wschodnie sztuki walki” III, IV gr.

14:00 – 15:00 zwiedzanie hodowli alpak I, II gr.

15:00 – 16:00 – sztafety turystyczne w hodowli alpak I, II gr.

16:00 – wyjazd z hodowli alpak do DKP I, II gr.

17:00 – kolacja I, II, III, VI gr.

6 SIERPNIA 2024

8:30 – 9:00 śniadanie

9:15 – 10:00 zajęcia edukacyjne „Polskie melodie i rytmy” I, II gr.

09:00 – 10:45 zajęcia edukacyjne z chemii III, IV gr.

10:00 – wyjazd do Muzeum Energetyki I, II gr.

10:30 – 11:30 – program edukacyjny w Muzeum Energetyki I, II gr.

11:00 – wyjazd do Muzeum Energetyki III, IV gr.

11:30 – 12:30 – program edukacyjny w Muzeum Energetyki III, IV gr.

11:30 – wyjazd z Muzeum Energetyki do DKP I, II gr.

12:00 – 13:00 – zajęcia edukacyjne „Królowie Polski” I, II gr.

12:30 – wyjazd z Muzeum Energetyki do DKP III, IV gr.

13:00 – 14:00 – obiad I, II, III, IV gr.

14:15 – 15:15 – warsztaty artystyczne „Moje wakacje” I, II gr.

15:30 – 16:30 – zajęcia sportowe „Wschodnie sztuki walki” I, II gr.

14:15 – 16:00 – projekcja filmu w sali teatralnej DKP III, IV gr.

16:15 -17:00 – zajęcia edukacyjne „Legendy Polskie” III, IV gr.

16:30 – 17:00 – czytanie, gry planszowe I, II gr.

17:00 – kolacja I, II, III, IV gr.

7 SIERPNIA 2024

8:30 – 9:00 – śniadanie I, II, III, IV gr.

9:00 – wyjazd do zoo w Kownie I, II gr.

10:30 – 13:00 – zwiedzanie zoo I, II gr.

13:00 – wyjazd z zoo do DKP I, II gr.

9:30 – wyjazd do Parku Regionalnego Wilii III, IV gr.

10:00 – 12:00 – program edukacyjny w Parku Regionalnym Wilii III, IV gr.

12:15 – wyjazd z Parku Regionalnego Wilii do DKP III, IV gr.

13:00 – obiad III, IV gr.

14:30 – obiad I, II gr.

14:00 – 15:00 – warsztaty kulinarne „Gotuj sam” III, IV gr.

15:30 – 16:30 – warsztaty kulinarne „Gotuj sam” I, II gr.

17:00 – kolacja I, II, III, IV gr.

8 SIERPNIA 2024

8:30 – 9:00 – śniadanie I, II, III, IV gr.

9:00 – wyjazd do zoo w Kownie III, IV gr.

9:30 – wyjazd do Parku Regionalnego Wilii I, II gr.

10:00 – 12:00 – program edukacyjny w Parku Regionalnym Wilii I, II gr.

10:30 – 13:30 – zwiedzanie zoo w Kownie III, IV gr.

12:15 – wyjazd z Parku Regionalnego Wilii do DKP I, II gr.

13:00 – obiad I, II gr.

13:30 – wyjazd z zoo do DKP III, IV gr.  

14:00 – 15:45 zajęcia edukacyjne z chemii I, II gr.

15:00 – obiad III, IV gr.

16:00 – 17:00 zajęcia artystyczne „Pocztówka z zoo” III, IV gr.

17:00 – kolacja I, II, III, IV gr.

9 SIERPNIA 2024

8:30 – 9:00 – śniadanie I, II, III, IV gr.

09:15 – wyjazd do Muzeum Samochodów III, IV gr.

09:15 – 10:00 – zajęcia artystyczne „Pocztówka z zoo” I, II gr.

10:00 – 11:00 – zwiedzanie Muzeum Samochodów z przewodnikiem III, IV gr.

10:15 – wyjazd do Muzeum Samochodów I, II gr.

11:00 – 12:00 – zwiedzanie Muzeum Samochodów z przewodnikiem I, II gr.

12:00 – obiad III, IV gr.

12:30 – obiad I, II gr.

13:00 – wyjazd do hodowli alpak III, IV gr.

13:30 – 15:15 projekcja filmu w sali teatralnej DKP I, II gr.

14:00 – 15:00 zwiedzanie hodowli alpak III, IV gr.

15:00 – 16:00 – sztafety turystyczne w hodowli alpak III, IV gr.

16:00 – wyjazd z hodowli alpak do DKP III, IV gr.

15:30 – 17:00 – zajęcia edukacyjne „Legendy Polskie” I, II gr.

17:00 – uroczyste zakończenie I, II, III, VI gr.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu w razie potrzeby.

Projekt dofinansowany przez samorząd miasta Wilna.

Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Partner: Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.

Organizator: Dom Kultury Polskiej Wilnie

PODCASTY I GALERIE