Polki odznaczone za działalność na rzecz tolerancji

"Cieszę się, że w obecności gości z całej Litwy możemy dzisiaj podziękować zasłużonym ludziom, którzy całe swoje życie poświęcili dialogowi kultur, temu, abyśmy lepiej się rozumieli nawzajem" - powiedziała dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych Vida Montvydaitė, w Międzynarodowym Dniu Tolerancji wręczając nagrody zasłużonym przedstawicielom mniejszości narodowych. Laureatkami nagród zostały między innymi prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Alicja Klimaszewska, przewodnicząca kowieńskiego oddziału ZPL Franciszka Abromavičiūtė oraz nauczycielka Alina Narkiewicz. Uroczyste obchody z udziałem przewodniczącego Sejmu Viktorasa Pranckietisa odbyły się w Sejmie Litwy.

zw.lt

„Mówiąc o tolerancji na Litwie, nie możemy pominąć wielowiekowej tolerancji wobec mieszkających tu wspólnot narodowych. Obecnie jest ich w naszym 154. Kiedy mówimy o dobrym człowieku, przede wszystkim chyba mamy na myśli tolerancyjność. Taki człowiek pozwala nam być sobą, poznać swoje wartości i głosić swoje przekonania. Dzisiaj jest Dzień Tolerancji, ale chyba nie powinniśmy się ograniczać do jednego dnia. Powinniśmy myśleć o tym, że na Litwie szanowane i akcentowane są wszystkie wyznania, wszystkie narodowości. 21 artykuł Konstytucji Republiki Litewskiej zapewnia równe prawa wszystkim obywatelom. Wierzę w to, że obecne władze pracują zgodnie z tym założeniem i codziennie starają się znaleźć porozumienie i dążyć do zgody. Życzę, aby każdy dzień był Dniem Tolerancji” – powiedział w swoimi przemówieniu przewodniczący Sejmu Viktoras Pranckietis.

Dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych Litwy Vida Montvydaitė przedstawiła zarys nagród i odznaczeń wręczanych co roku osobom zasłużonym dla rozwoju wpółpracy między kulturami i między narodami. Kandydatów do tegorocznych nagród typował nie tylko departament – zgłaszały ich także samorządy, organizacje pozarządowe, społecznicy, szkoły, uniwersytety.

Nowością tegorocznych nagród był wspólnie z Towarzystwem Nauczycieli Litwy Wschodniej realizowany projekt „Przegląd gabinetów historii w przededniu stulecia niepodległości”. Dzięki temu konkursowi wyróżnienie zdobyła nauczycielka ze Szkoły Średniej im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie Alina Narkiewicz. „Mieliśmy okazję odwiedzić wiele szkół Litwy Południowo-Wschodniej, poznać ich społeczności, obserwować lekcje patriotyzmu daleko od trybun, ale blisko dzieci, w szkołach małych, ale bogatych swoim duchem” – podkreśliła Montvydaitė.

„Sądzę, że została doceniona nie tylko moja praca jako nauczyciela podczas lekcji, ale też aktywna działalność pozalekcyjna. Zawsze  aktywnie obchodzimy wszystkie święta patriotyczne – zarówno polskie, jak i litewskie. Dla nas ważne jest bycie Polakami, ale jesteśmy też obywatelami Litwy i cieszymy się z tego” – skomentowała Alina Narkiewicz. Jak powiedziała, oprócz organizowania licznych świąt w rejonie trockim, kuruje także samorząd uczniowski i chce uczyć dzieci zasad prawdziwej demokracji. „Uczniowie powinni być aktywnymi, nie biernymi obywatelami, bo właśnie akywnych postaw obywatelskich najbardziej nam brakuje” – zauważyła nauczycielka.

Departament Mniejszości Narodowych co roku obdarowuje także autorów prac naukowych poświęconych mniejszościom narodowym, wręcza premię dziennikarską za rozwój dialogu między narodami.

Prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Alicja Klimaszewska otrzymała złotą odznakę Departamentu Mniejszości Narodowych. „Alicja Klimaszewska dzisięciolecia poświęciła opiece nad Cmentarzem na Rossie. Jej praca jest ważna abyśmy zrozumieli, że Wilno jest miejscem spotkań wielu kultur i narodów” – przypomniała Vida Montvydaitė.

Sama laureatka podkreśliła, że traktuje medal jako nagrodę za wieloletnią dbałośc o wspólną – polską i litewską – spuściznę.

„Rossa jest wielką księgą historii, tylko czy umiemy z niej korzystać” – zastanawiała się Klimaszewska. Jak dodała, sukces zawdzięcza pracy zespołowej. „Sama nic bym nie zrobiła. Jest cały zespół ludzi, jest młodzież, są szkoły. Komitet Opieki nad Starą Rossą jest rzeczywiście organizacją społeczną, organizacją obywatelską”.

Przewodnicząca kowieńskiego oddziału Związku Polaków na Litwie Franciszka Abromavičiūtė otrzymała odznaczenie srebrne. Jak opowiadała, specjalnie na tę uroczystość ubrała się w łowicki strój ludowy.

„Urodziłam się w rejonie kiejdańskim, te tereny były kiedyś polskojęzyczne. Dzisiaj w Kownie nie mamy za dużo polskości na co dzień, dlatego ta nagroda będzie cieszyła całą społeczność” – zaznaczyła pani Franciszka.

Dzień Tolerancji został wprowadzony przez UNESCO w 1995 roku. Nieoficjalnie na Litwie obchody tego święta rozpoczęły się w 2003 roku, a oficjalnie w roku 2013.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej