Polak Roku 2016: Józef Rybak

4 stycznia, zostały podsumowane wyniki Plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” — „Polak Roku 2016”.

Kurier Wileński
Polak Roku 2016: Józef Rybak

Fot. zw.lt

Najwięcej głosów Czytelników i Kapituły w tym roku uzyskał Józef Rybak, dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego, który zdobył honorowy tytuł „Polak Roku 2016”.
Jest to już 19. edycja tego popularnego, organizowanego przez nasz dziennik plebiscytu, który ma na celu uhonorowanie osób najbardziej zasłużonych dla spraw polskich na Litwie.

Sam Józef Rybak, którego „Kurier” tuż po podsumowaniu głosów poinformował wczoraj o zwycięstwie, był niezwykle wzruszony.
― Byłem bardzo zaskoczony już z nominacji w plebiscycie, a tym bardziej trudno mi uwierzyć w wyniki świadczące, że zostałem zwycięzcą. Na Wileńszczyźnie jest naprawdę bardzo wiele niezwykłych, silnych i pracowitych osób, które wkładają ogromny wysiłek w szerzenie i pielęgnację polskości i polskich spraw tutaj, na Litwie. Jestem totalnie zdumiony i naprawdę bardzo szczęśliwy, że tym razem została zauważona moja osoba i ludzie, którzy nadsyłali swoje głosy do redakcji, uznali, że jestem godzien tego jakże zaszczytnego tytułu. Szczycę się, że jestem Polakiem, toteż ten tytuł „Polaka Roku” znaczy dla mnie bardzo wiele. Jestem za niego ogromnie wdzięczny! ― powiedział nam tegoroczny zwycięzca Józef Rybak.

W najnowszej edycji plebiscytu „Polak Roku 2016” uczestniczyli znani politycy, działacze społeczni, pracownicy kultury, oświaty oraz kapłani.
Ogółem głosowano na dziesięć kandydatur, które to w listopadzie ubiegłego roku z wielu nadesłanych przez Czytelników kandydatów wyłoniła Kapituła składająca się z dotychczasowych zdobywców tego zaszczytnego tytułu.

Zatem samego wyboru „Polaka Roku 2016” w tym roku już po raz drugi dokonywali wspólnie Czytelnicy i Kapituła. 50 procent wyniku zależało od Czytelników i 50 procent od Kapituły.
Decydujący głos należał jednak do naszych Czytelników, którzy sumiennie wypełniali i nadsyłali kupony do redakcji. Pracy w liczeniu głosów było sporo, ponieważ w tym roku do redakcji wpłynęło ogółem 5 423 kuponów.

Po podliczeniu nadesłanych przez Czytelników głosów każdy z kandydatów otrzymał stosowne miejsce w „dziesiątce” w zależności od liczby zdobytych głosów.
1. miejsce było premiowane 10 punktami, 2. — 9 punktami itd. Tymczasem każdy z członków Kapituły wybierał również swoją „dziesiątkę” i premiował kandydatów odpowiednimi punktami.
Później wyniki Kapituły zostały zsumowane, po czym powstała ostateczna lista kandydatów, z których każdy (stosownie do zajętego miejsca) również otrzymał punkty: 1. miejsce — 10 pkt, 2. — 9 pkt itd.

Następnie punkty kandydatów zdobyte od Czytelników i punkty od Kapituły zostały zsumowane i ustalono ostateczną kolejność w „dziesiątce” laureatów.
Głosy Czytelników i Kapituły tym razem były absolutnie zbieżne co do pierwszego miejsca.

W liczeniu głosów tradycyjnie wzięli udział przedstawiciele Kapituły: Anna Adamowicz, Barbara Kosinskienė, Antoni Jankowski, Zdzisław Palewicz, Jadwiga Sinkiewicz oraz ks. Józef Aszkiełowicz.

Kapituła plebiscytu „Polak Roku 2016” drogą losowania tradycyjnie wytypowała też dziesiątkę Czytelników, którzy zostaną nagrodzeni za udział w typowaniu laureatów.
A są nimi: Leokadia Markowicz (Wilno), Alina Raczkowska (Grzegorzewo), Krystyna Jackiewicz (Soleczniki), Mirosława Naganowicz (Wilno), Andrzej Niemiec (Wilno), Anna Adamowska (Wilno), Henryk Połoński (Wilno), Jadwiga Wilkicka (rej. święciański), Jan Kozłowski (Wilno), Edward Jasiński (Wilno).

***

Uroczystość poświęcona uhonorowaniu najbardziej popularnych i zasłużonych Polaków Roku 2016 odbędzie się w niedzielę, 5 lutego, w wileńskim Domu Kultury Polskiej o godzinie 16.00.

DZIESIĄTKA LAUREATÓW PLEBISCYTU
„POLAK ROKU 2016”

Józef Rybak, dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego
Rita Tamašunienė, posłanka na Sejm RL, przewodnicząca Frakcji AWPL-ZChR w Sejmie RL
Ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie
Ks. Andrzej Andrzejewski, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Grzegorzewie
Ryszard Jankowski, prezes wędziagolskiego oddziału ZPL
Alicja Klimaszewska, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą
German Komarowski, choreograf i kierownik zespołu „Perła”
Grzegorz Sakson, prezes Związku Prawników Polaków na Litwie i radny miasta Wilna
Jarosław Niewierowicz, prezes zarządu Polsko-Litewskiej Izby Handlowej
Irena Litwinowicz, dyrektor artystyczny Polskiego Teatru w Wilnie

PODCASTY I GALERIE