Polak Roku 2015: Powinniśmy bronić swojej polskości

Polskość jest naszą matką. Nie można się wstydzić swojej matki tylko dlatego, że jest biedna – podczas uroczystości nagrodzenia najbardziej popularnych i zasłużonych Polaków Roku 2015 mówił laureat plebiscytu „Kuriera Wileńskiego'' ks. Józef Aszkiełowicz.

Ewelina Mokrzecka
Polak Roku 2015: Powinniśmy bronić swojej polskości

Fot. Joanna Bożerodska

W niedzielę w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się 18. gala plebiscytu czytelników „Kuriera Wileńskiego” – „Polak Roku 2015”. Na samym początku redaktor naczelny dziennika Robert Mickiewicz poinformował zebranych, że w tym roku zmieniły się nieco zasady konkursu, gdyż finałową dziesiątkę oraz zwycięzcę wybierali nie tylko czytelnicy, ale również kapituła.

Finałowa dziesiątka

W finałowej dziesiątce laureatów znaleźli się: ks. Józef Aszkiełowicz, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole; Bożena Bieleninik, nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, reżyser teatru szkolnego „Wędrówka”; Renata Brasel, kierownik artystyczny Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”; ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie; Alicja Klimaszewska, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą; Jarosław Niewierowicz, prezes zarządu Polsko-Litewskiej Izby Handlowej; Czesław Okińczyc, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy, prezes Radia „Znad Wilii”; Apolonia Skakowska, prezes Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki; Mirosław Szejbak, prezes Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie; Jan Wierbiel, redaktor portalu wilnoteka.lt.

Barometr nastrojów społecznych

,,Ten konkurs stał się swojego rodzaju barometrem nastrojów społecznych. To, co było charakterystyczne w tym roku, to zwycięstwo kapłana. W dziesiątce laureatów nie ma również nikogo z polityków. To jest pewien sygnał nad którym musimy się zastanowić – brak zaufania, czy może wyczerpały się zasoby” – powiedział wydawca ”Kuriera Wileńskiego” Zygmunt Klonowski, który wyraził ogromne zadowolenie, że laureatem konkursu został ks. Aszkiełowicz. ,,Dzisiaj media stają się coraz mniej niezależne. Wiadomo z jakich powodów – i z ekonomicznych, i z innych. Dlatego w tym miejscu kościół musi zająć pierwszoplanową rolę” – dodał Klonowski.

Czarna nutka historii

Redakcja „Kuriera Wileńskiego” tradycyjnie nagrodziła czytelników dziennika, którzy oddawali głos na swoich faworytów. Następnie głos zabrali laureaci plebiscytu ,,Polak Roku 2015”. ,,Rok 2015 zapisał się niezbyt miłymi zdaniami, trochę może taką czarną nutką w historii naszej polskiej szkoły. Wydaje mi się, że wysunięcie mojej skromnej osoby nie było moją osobistą zasługą. Bo to, że te polskie szkoły istnieją jest zasługą wielu rodziców, którzy aktywnie się łączą i wkładają swój wysiłek w pracę szkoły” – powiedział Szejbak nawiązując do sytuacji reorganizacji wileńskich szkół. Jak dodał, polskie szkoły są fundamentem istnienia polskiej społeczności na Litwie.

,,W 2015 roku zupełnie innej wagi nabrało Radio Znad Wilii oraz portal zw.lt. Staraliśmy się być obiektywni, patrzyliśmy na ręce władzom litewskim i władzom polskim na Litwie. Cieszę się, że to zostało zauważone i na Litwie, i w Polsce. Ta siła mediów jest potrzebna, żeby nasi wybrańcy starali się służyć dla narodu” – powiedział prezes Radia Znad Wilii. W swoim przemówieniu Okińczyc podkreślił, że rok 2015 był dla niego ważny również ze względów osobistych – 25. rocznica odrodzenia państwa litewskiego, jubileusz 60-lecia, wydanie jego autobiografii w Polsce i na Litwie (Okińczyc – wileński autorytet. Opowieść o wolnej Litwie – przyp. red.), a także renowacja pomnika na Rossie znanego architekta, hrabiego Rostworowskiego.

Dumny z bycia Polakiem

,,Jestem z tej nagrody niezwykle dumny i szczęśliwy, Bóg zapłać za wielkie zaufanie” – dziękując redakcji „Kuriera Wileńskiego” oraz czytelnikom mówił ks. Aszkiełowicz, który podkreślił, że nagroda jest motywacją do dalszej pracy na rzecz społeczności polskiej na Litwie.

,,Chciałbym powiedzieć, że jest we mnie poczucie dumy płynące z faktu, że jestem Polakiem, że jestem potomkiem bohaterów i świętych naszej narodowej historii. Że jestem synem narodu, który miał i ma wielkie znaczenie w historii Europy i świata. Synem narodu deptanego i kruszonego, jak trawa, który jednak powstawał i odrastał, który niósł wiarę, nadzieję i miłość dla innych narodów” – mówił Polak Roku. Ksiądz Aszkiełowicz zaznaczył, że naród polski jest jednym z najwierniejszych narodów dla kościoła rzymsko-katolickiego. ,,Mamy wielką misję od Pana Boga – dać Europie i światu Chrystusa, budować wspólnotę chrześcijańskich wartości, głosić miłosierdzie boże, niszczyć diabelskie totalitaryzmy i przygotowywać na ostateczne przyjście Pana Jezusa” – dodał ks. Aszkiełowicz.

W swoim przemówieniu proboszcz mejszagolskiej parafii podkreślił, że Polacy powinni bronić swojej polskości. ,,Polskość jest naszą matką. Nie można się wstydzić swojej matki tylko dlatego, że jest biedna” – oświadczył ks. Aszkiełowicz.

Po części oficjalnej wyświetlono film poświęcony ks. Aszkiełowiczowi, który był prezentem od parafian. Następnie Polakowi Roku 2015 gratulowali przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, korpusu dyplomatycznego RP, parafianie i przyjaciele, a w końcu odśpiewano gromkie 100 lat.

PODCASTY I GALERIE