Polacy wybiorą przedstawicieli do Rady Wspólnot Narodowych

W związku z zakończeniem kadencji Rady Wspólnot Narodowych odbędą się wybory nowego składu rady. Polska społeczność wybierze swojego przedstawiciela 25 listopada - informuje Departament Mniejszości Narodowych.

zw.lt
Polacy wybiorą przedstawicieli do Rady Wspólnot Narodowych

Fot. Bożena Mieżonis

25 listopada o godz. 16 w Domu Kultury Polskiej odbędzie się spotkanie polskich organizacji pozarządowych, które wyłonią 3 przedstawicieli do Rady Wspólnot Narodowych. Organizacja, która chce wziąć udział w wyborach, powinna przedstawić pieczęć oraz kopię zaświadczenia o rejestracji.

Organizacje, które nie będą mogły wziąć udziału w głosowaniu, mogą do 24 listopada przesłać pismo przedstawiające jednego kandydata do Rady Wspólnot Narodowych. Pismo ma być potwierdzone podpisem kierownika organizacji, pieczęcią, w załączniku należy przesłać kopię zaświadczenia o rejestracji. Wszystkie nadesłane kandydatury zostaną przedstawione w otwartym głosowaniu podczas spotkania 25 listopada. Zeskanowane pismo należy przesłać na adres e-mail: info@tmde.lt, lub pocztą na adres: J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius.

W poprzedniej kadencji Rady Wspólnot Narodowych polską społeczność reprezentowali Albert Narwojsz, Grzegorz Sakson i Władysław Wojnicz.

PODCASTY I GALERIE