Polacy w kondukcie pogrzebowym powstańców styczniowych

W uroczystościach pogrzebowych szczątków powstańców styczniowych, które odbyły się dzisiaj w Wilnie, wzięli udział także litewscy Polacy. Co prawda, polskie i litewskie flagi były prawie niewidoczne w morzu historycznych flag białoruskich. Polaków z Litwy w pochodzie pogrzebowym reprezentowali między innymi członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą,  Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, Wileńskiego Hufca Maryi, szkół polskich Wilna i rejonu wileńskiego, zespołu "Ojcowizna" i inni. Droga od katedry do cmentarza liczyła około 3 km. Procesja żałobna przeszła głównymi ulicami Starego Miasta: Zamkową, Wielką i Ostrobramską. Przy Kaplicy Ostrobramskiej kondukt zatrzymał się na modlitwę w trzech językach.

zw.lt
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej