Polacy pomogą uporządkować park w Wace Trockiej

Grupa arborystów z Polski odwiedziła dzisiaj (24 sierpnia) park znajdujący się przy pałacu w Wace Trockiej. Specjaliści zbadali stan drzew i po tygodniu zaprezentują własne rekomendacje stronie litewskiej.

zw.lt
Polacy pomogą uporządkować park w Wace Trockiej

Fot. Roman Niedźwiecki

„To co robimy to jest badanie statyki drzew, podatności na złamanie pnia, bądź wywrót drzewa z korzeniami” – wyjaśnił zw.lt Jerzy Stolarczyk, arborysta, specjalista w zakresie statyki drzew. Stolarczyk jest technikiem leśnictwa, członkiem Grupy Niezależnych Ekspertów Drzew (Independent Tree Expert Group) zajmującej się badaniami statyki drzew, certyfikowany European Tree Worker, od 1987 inspektor nadzoru w specjalności leczenie i pielęgnacja drzew (NOT SITO). Jest też właścicielem Wrocławskiej Szkoły Arborystyki wprowadzającej standardy zawodowe i szkoleniowe dla wykonawców.

Projekt rekonstrukcji parku w Wace Trockiej został przygotowany w 2018 roku. Obecnie Litewski Związek Arborystów, na zlecenie samorządowej spółki Vilniaus planas, ma przyszykować plan działań. W związku z tym litewscy arboryści zwrócili się do polskich kolegów, ponieważ tego typu badania są prowadzone tylko przez kilka ośrodków w Europie. Litewski Związek Arborystów od lat współpracuje z Wrocławską Szkołą Arborystyki.

„Dlatego ich zaprosiliśmy do współpracy. Każdy tego typu test składa się z części technicznej, a później zaczyna się praca na komputerze. Teraz właśnie rozpocznie się praca na komputerze, gdzie specjalny program przyszykuje odpowiednie wyniki. Obiecano nam, że rekomendacje będą gotowe po tygodniu” – powiedział zw.lt Renaldas Žilinskas, dyrektor Litewskiego Związku Arborystów.

Žalys poinformował, że park w Wace Trockiej jest w bardzo złym stanie, ponieważ od wielu lat nie był doglądany.
„Kiedy zostaną przeprowadzone badania, wówczas zaprezentujemy swoje rekomendacje, w których wyjaśnimy co można zrobić w tej sprawie. (…) Na podstawie tych badań samorząd podejmie decyzję czy stare drzewa można uratować, czy też trzeba będzie sadzić nowe” – powiedział dyrektor Litewskiego Związku Arborystów. Dodając, że rekomendacje mają zostać przygotowane w ciągu dwóch tygodni.

Majątek w Wace Trockiej od początku XIX w. należał do rodziny Tyszkiewiczów. Obecny pałac został zbudowany pod koniec XIX w. według projektu włoskiego architekta Leandra Marconiego. Projekt był wzorowany na warszawskich Łazienkach. Po wybuchu wojny hrabina Anna Tyszkiewiczowa wraz z trójką dzieci: Izabelą, Zygmuntem i Anną uciekła do Anglii.

Początkowo w pałacu zainstalowała się sowiecka komenda wojskowa, dzięki której cały majątek został rozgrabiony i zniszczony. W latach 1941-44 Niemcy zorganizowali tu szkołę rolniczą „Niederlandische Ost Compani”, prowadzoną przez Holenderów. Całym majątkiem zarządzał arystokrata holenderski von Vorenkampf. W 1970 r. litewski Instytut Konserwacji Zabytków doprowadził do restauracji pałacu. Po jej zakończeniu zajęła go filia Litewskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Rolnictwa. W 2005 r. władze Litwy przekazały pałac Związkowi Szlachty Litewskiej. W 2014 r. majątek został przejęty przez samorząd miasta Wilna.

PODCASTY I GALERIE