Polacy bardziej zaczęli się utożsamiać z Litwą

W ciągu 20 lat stosunek litewskich Polaków do Litwy się zmienił. Więcej osób narodowości polskiej zaczęło utożsamiać się z Litwą, pisze dziennik „Lietuvos žinios“.

zw.lt
Polacy bardziej zaczęli się utożsamiać z Litwą

Fot. Ewelina Mokrzecka

W tym roku zakończył się projekt „Tożsamość kulturowa wilnian oraz jej rozwój, po odzyskaniu przez Litwę niepodległości”. Badania przeprowadziło litewskie Centrum badań socjologicznych. Naukowcy porównali nastroje społeczne w 1993 r. oraz 2013.

W roku 1993 90 proc. Litwinów mieszkających w Wilnie powiedziało, że ich ojczyzną jest Litwa. Polaków utożsamiających się z Litwą w tamtym okresie było 53 proc., natomiast 22 proc. powiedziało, że ich ojczyzną jest Wilno.

Rosjan w tamtym okresie, utożsamiających się z Litwą, było 39 proc., a 15 proc. za ojczyznę uznawało Rosję.

Po 20 latach stosunek mniejszości narodowych mieszkających w Wilnie do Litwy się zmienił. Obecnie 79 proc. Polaków uważa Litwę za swą ojczyznę. Odsetek Rosjan, z takim poglądem wzrósł, ale jest mniejszy niż wśród lokalnych Polaków. Litwę za swą ojczyznę uważa 59 proc. Rosjan.

Nadal pozostaje nieduża grupka osób w każdym narodzie, dla których Wilno jest ojczyzną: 3 proc. Litwinów, 6 proc. Polaków oraz 9 proc. Rosjan.

Z przeprowadzonego w 2011 spisu ludności wynika, że w Wilnie 63,2 proc. stanowią Litwini, 16,5 proc. Polacy, 12 proc. Rosjanie. Białorusinów jest trochę ponad 3 proc. mieszkańców litewskiej stolicy. Pozostałe narodowości nie przekraczają 1 proc. mieszkańców Wilna.

PODCASTY I GALERIE