Pola Nadziei na Litwie – w rocznicę wyboru Świętego Jana Pawła II

Już po raz siódmy w dniu 16.X.2020 nasze hospicjum organizuje Kampanię „Pola Nadziei” na Litwie, której celem jest promowanie idei hospicyjnej, pozyskiwanie funduszy na prowadzoną opiekę dla osób terminalnie chorych oraz uwrażliwienie społeczności lokalnych na potrzeby chorych i możliwość niesienia im pomocy.

zw.lt
Pola Nadziei na Litwie – w rocznicę wyboru Świętego Jana Pawła II

Fot. Joanna Bożerodska

„Pola Nadziei: są elementem międzynarodowego programu powołanego do życia przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii. Są to działania podejmowane wyłącznie przez hospicja na terenie całej Europy.

 Wspólnoty religijne, organizacje społeczne, firmy, placówki edukacyjne, instytucje kultury organizują się i jesienią wspólnie sadzą cebulki żonkili.  Kwiat ten jest bowiem symbolem zwycięstwa altruizmu, wielkoduszności, ofiarności, dobroczynności nad egoizmem – zwycięstwa życia nad śmiercią.

Kiedy wiosną zakwitną kwiaty posadzone jesienią, tworzą całe Pola Nadziei – symbol zwycięstwa altruizmu, symbol jedności z osobami chorymi i wsparcie dla hospicjum. Dzięki tym kwiatom możemy nieść nadzieję w naszej trudnej codzienności.

Niezmierzona jest też liczba osób do których dzięki „Polom Nadziei” dociera informacja o hospicyjnej idei -w tym rodzin, które mogą się dowiedzieć, że mogą w hospicjach otrzymać pomoc dla swoich bliskich.

Dzięki żonkilowi – międzynarodowemu symbolowi nadziei,  osoby dorosłe dzieci i młodzież w sposób przystępny mogą dowiedzieć się o tym co jest trudną, ale nieodłączną częścią życia: o chorobie, przemijaniu, stracie ale także o nadziei i radości jaką może wnieść w tych chwilach człowiek, wrażliwy i otwarty na los drugiego człowieka.

Profesjonalna pomoc medyczna, pielęgniarska, duchowa, psychologiczna i socjalna ofiarowana przez Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki jest realizowana w formach: opieki domowej i stacjonarnej – zarówno dla osób dorosłych jak i dla dzieci. 

Opieka w Hospicjum jest bezpłatna dla chorego i jego rodziny.

W tym roku naszą kampanię „Pola Nadziei” łączymy z Osobą Świętego Jana Pawła II, bowiem rok 2020  jest na Litwie Rokiem Świętego Jana Pawła II.

Setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II, który poprzez swoją działalność i autorytet przyczynił się do zmian w systemie wartości Litwy oraz innych krajów UE, dążeń do wolności oraz wzmocnienia wspólnoty Unii Europejskiej jest i dziś dla nas wyzwaniem byśmy nie byli obojętni na potrzeby innych osób.

Wizyta Jana Pawła II na Litwie w 1993 r. stała się też niejako drogowskazem dla litewskiego Kościoła katolickiego, jak też dla całego Narodu. W swoich homiliach i przemówieniach Ojciec święty wskazał dopiero co uwolnionemu z jarzma totalitaryzmu społeczeństwu źródła odrodzenia duchowego oraz podstawy, na których należy budować życie w wolności i solidarności. 

W Ostrej Bramie witał wiernych słowami: „Drodzy bracia i siostry! Proszę was, byście wrócili do swoich domów z sercem przepełnionym nadzieją na zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem, światła nad ciemnością, wolności nad niewolą”. 

W dniu 6 września 1993 roku Ojciec Święty w Kownie podczas Mszy  świętej mówił o odnowieniu oblicza ziemi dzięki Duchowi Świętemu, który działa przez człowieka, umożliwia duchową przemianę i odbudowę życia jednostek, rodzin i społeczeństwa. Podczas południowego spotkania z Konferencją Biskupów Litwy przekonywał pasterzy kościoła o konieczności udzielenia pierwszeństwa ewangelizacji wspólnotowej. Zachęcał, by duszpasterze troszczyli się o jak najlepszą katechezę, ale pamiętali również o ewangelizacji młodzieży, dorosłych i rodzin, by dbali o wychowanie przyszłych księży, ale wspierali także kościelne ruchy świeckie, a osoby świeckie zachęcali do apostołowania.

Dlatego też w dniu 16.X. 2020 – w rocznicę wyboru Świętego Jana Pawła II o godz.15.00 pracownicy, wolontariusze, przedstawiciele organizacji i osób zaprzyjaźnionych z naszym hospicjum zasadzą kwiaty żonkili  w symbolicznym kształcie liter: JP II ( w załączeniu wizualizacja) w miejscach związanych z wizytą Świętego Jana Pawła II na Litwie.

Będą to miejsca:

Wilno: 

  1. Nuncjatura Apostolska
  2. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie
  3. Domek św. Faustyny
  4. Parafia pw. Św. Jana Pawła II w Wilnie
  5. Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Wilnie
  6. Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  7. Cmentarz na Antokolu – Kwatera ofiar 13 stycznia
  8. Skwer przy hospicjum

Kowno:

Pomnik św. Jana Pawła II w Kownie

Szawle:

 Góra Krzyży

PODCASTY I GALERIE