Podziękowania dla twórców ludowych wystawy sztuki konkursowej „Złoty wieniec 2022”

4 listopada w solecznickim centrum kultury odbyło się zamknięcie konkursowej wystawy sztuki ludowej Wileńszczyzny „Złoty wieniec 2022”.

vrsa.lt
Podziękowania dla twórców ludowych wystawy sztuki konkursowej „Złoty wieniec 2022”

Fot. Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w Mejszagole

Przez dwa tygodnie w solecznickim centrum kultury eksponowano wspaniałe dzieła sztuki ludowej Wileńszczyzny: rzeźbę, malarstwo, grafikę, ceramikę, rzeźbienie krzyży, wycinanki, biżuterię, lalki, bransoletki, puzderka itp.

Na wystawie konkursowej swoje prace eksponowało aż 173 twórców ludowych z Wileńszczyzny, z których swoje prace zaprezentowało 19 artystów ludowych z rejonu wileńskiego: Teresa Michalkiewicz, Zofia Szocik, Natalia Miasnikowa, Janina Wołejszo, Renata Kowaluk, Margarita Czekolis, Waleria Gotovtiene, Łucja Żdanowicz, Władysława Zenowicz, Wiesława Bujnowska, Wiesława Mažeikienė, Agata Kołodziejczyk, Helena Bakuło, Iwona Dakiniewicz, Janina Zamara, Irena Jodko, Janina Norkūnienė, Romuald Bujel, Ola Kunicka.

Uczestniczące w imprezie zastępca mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucjana Binkiewicz wspólnie z kierowniczką Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Lilią Andruszkiewicz przekazały twórcom ludowym Wileńszczyzny listy z podziękowaniami za ciągłość i promocję tradycji sztuki ludowej.

Do zgromadzonych zwróciła się przewodnicząca stowarzyszenia twórców ludowych Wileńszczyzny Ramutė Kraujalienė. Powiedziała, iż cieszy się, że sztuka ludowa od 18 lat podróżuje po powiecie wileńskim. Słowa powitania wygłosił również Waldemar Śliżewski, doradca mera Samorządu Rejonu Solecznickiego.

Dla zgromadzonej publiczności koncertowali kierownicy Zespołu Etnograficznego „Łałymka” z Solecznickiego Centrum Kultury Loreta Grygorowicz i Gustaw Juzala, uczniowie Wydziału Choreografii Szkoły Sztuk Pięknych im. S. Moniuszki w Solecznikach.

Serdecznie dziękujemy za udział! Życzymy, ażeby również w przyszłości nie zabrakło Wam kreatywnych idei, nowych pomysłów oraz chęci aktywnego pielęgnowania sztuki ludowej i ochrony ciągłości jej tradycji dla przyszłych pokoleń.


Nagrody konkursu „Złoty wieniec” to najważniejsza nagroda dla twórców ludowych, która została zainicjowana w 2005 roku przez Litewskie Centrum Kultury Ludowej w celu wyłonienia najlepszych rzemieślników ludowych kraju i docenienia twórców kontynuujących wielowiekowe tradycje dawnych rzemiosł. Ekspozycje wspierają i popularyzują przede wszystkim te kierunki twórcze, których korzenie wywodzą się z litewskich tradycji etnicznych.

Podczas konkursu „Złoty wieniec” są oceniane najlepsze prace plastyczne (rzeźba, malarstwo, grafika, wycinanki), użytkowe (tekstylia, ceramika, wyroby z drewna, kowalstwo, biżuteria, sztuka ludowa – wyroby obyczajowe, pisanki, palmy, pająki) oraz rzeźby krzyży (krzyże, słupy z daszkami, słupy – kapliczki i in.

Selekcja kandydatów odbywa się w trzech etapach: w pierwszej turze odbywają się lokalne wystawy w samorządach, w których mogą uczestniczyć rzemieślnicy mieszkający na terenie samorządu. W drugiej turze najlepsi mistrzowie wybierani są w dziesięciu powiatach, a w trzeciej, republikańskiej, trzech z nich – po jednym przedstawicielu sztuki użytkowej, sztuk wizualnych i rzeźby krzyży – są ogłaszani najlepszymi mistrzami roku.

PODCASTY I GALERIE