Podróż nad Wyżyną Oszmiańską z Syrokomlą

Władysław Syrokomla był nie tylko wielkim polskim poetą, ale jest uważany za jednego z propagatorów turystyki w Polsce. W swej książce „Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna” opisał takie miejscowości, jak Niemież, Miedniki czy Rukojnie.

Antoni Radczenko
Podróż nad Wyżyną Oszmiańską z Syrokomlą

Z inicjatywy Wspólnoty Mieszkańców w Niemieżu oraz byłego wiceministra komunikacji Władysława Kondratowicza wydano album „Nad Wyżyną Oszmiańską”, w którym miejscowości opisane przez Syrokomlę zostały sfotografowane z perspektywy lotu balonu. Album został wydany w ramach projektu ,,Promocja okolic Niemieża poprzez trasę turystyczną’’.

Dzisiaj na zamku w Miednikach Królewskich odbyła się prezentacja albumu. „Naszym celem było zaproszenie przedstawicieli wspólnot tych miejscowości, które znalazły się w albumie „Nad Wyżyną Oszmiańską”. Osobiście zaprosiłem 70 osób. Na listę obecności też zapisało się równo 70 osób. Więc, jak planowaliśmy, tak się udało” – przywitał zebranych Władysław Kondratowicz.

Prezentację albumu poprzedziła krótka wycieczka po zamku. Zamek w Miednikach został zbudowany przez Wielkiego Księcia Giedymina. Był to jeden z ulubionych zamków króla Kazimierza Jagiellończyka. Mieszkał też tu jego syn święty Kazimierz.

Władysław Kondratowicz podziękował współorganizatorom imprezy Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie. Dyrektorka muzeum Helena Bakuła ze swojej strony zapewniła, że uczestnictwo w tym projekcie jest ogromnym zaszczytem. ,,Doszliśmy na końcowym etapie projektu, ale cieszymy się, że dzisiaj jesteśmy z wami” – powiedziała dyrektorka muzeum. Pracownicy muzeum przygotowali program artystyczny prezentacji, zaśpiewano między innymi bardzo znany rosyjski romans do słów Władysława Syrokomli „Когда я на почте служил ямщиком”.

„Album został zrobiony w ten sposób, jak gdyby Władysław Kondratowicz podróżował balonem. I sądzę, że ta idea została zrealizowana” – podkreślił Władysław Kondratowicz.

Natomiast znany wileński poeta i naukowiec Józef Szostakowski przybliżył zebranym życie oraz podróże po okolicach Wilna Władysława Syrokomli.

Wydawcą albumu „Nad Wyżyną Oszmiańską” jest Wonderful Voyage. Zdjęcia wykonali Evaldas Černiauskas i Žygimantas Jasiulionis. Projekt opracował Oskaras Anosovas. Natomiast Władysław Kondratowicz był odpowiedzialny za koncepcję wydania.

Realizacja projektu zajęła prawie dwa lata, odbywała się w kilku etapach. Jej koszt oszacowano na blisko 90 tysięcy litów.

PODCASTY I GALERIE