,,Podręczniki są starsze od uczniów”. Konferencja w DKP

Główny problem polskiej oświaty jest w nas samych – powiedział prezes Macierzy Szkolnej Józef Kwiatkowski.

Ewelina Mokrzecka
,,Podręczniki są starsze od uczniów”. Konferencja w DKP

Dzisiaj (21 maja) w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się konferencja pt. ,,Podręczniki w polskich szkołach na Litwie”, zorganizowana przez Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego. Celem konferencji było omówienie kwestii podręczników z których uczą się polscy uczniowie na Litwie.

Pisaliśmy na naszym portalu szczegółowo na temat jakości podręczników na początku br. Polskie dzieci na Litwie uczą się z podręczników pełnych błędów

Wiceminister oświaty i nauki Gražvydas Kazakevičius podkreślił, że temat jakości podręczników dotyczy nie tylko tych do nauki języka polskiego, ale również do języka rosyjskiego.

,,Sprowadzenie podręczników z Polski znalazło się w gestii pana Kwiatkowskiego. Powołaliśmy grupę roboczą, której celem jest przeanalizowanie polskich podręczników. Każde państwo ma swoje kryterium, programy się różnią” – powiedział wiceminister. Dodał, że sytuacja jest skomplikowana, nie należy jednak się spieszyć. Dzisiaj w resorcie oświaty i nauki odbyło się spotkanie Konsula Generalnego RP Marcina Zieniewicza oraz prezesa Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Mikołaja Falkowskiego. ,,Cieszę się z tego spotkania. Mam nadzieję, że w ten sposób wzmocnimy współpracę, a z pomocą Fundacji ten proces przyspieszy. W czerwcu odbędzie się spotkanie ekspertów z Polski i Litwy w tej sprawie” – poinformował Kazakevičius.

Podczas swojego wystąpienia poseł Jarosław Narkiewicz podkreślił, że AWPL-ZChR stoi na straży polskiej oświaty na Litwie. ,,Najbardziej aktualna kwestia to ujednolicenie egzaminów, podręczniki, nauczanie etatowe, obowiązkowy egzamin z języka polskiego” – wymieniał polityk.

Prezes Macierzy Szkolnej powiedział, że problem podręczników istnieje od dawna, a wpływ na to ma polityka litewskich władz. ,,Problem podręczników pojawił się po odrodzeniu polskiej szkoły. W 1994 roku obrano kierunek na nietłumaczenie podręczników. W późniejszych latach odpowiedzialność została zrzucona na wydawnictwa” – opowiedział Kwiatkowski. Dodał, że ten ostatni krok był ciosem dla polskich szkół. ,,Główny problem polskiej oświaty jest w nas samych. Od ponad 20 lat dążymy do tego, żeby w polskiej szkole nauczano w języku polskim” – podkreślił. Jak zauważył, istotnym problemem jest niewielki koszyk ucznia dla szkół mniejszości polskich.

Polski Klub Dyskusyjny przedstawił w Ministerstwie Oświaty i Nauki obywatelski projekt poprawek do rozporządzenia nr V-2310 z dnia 30 listopada 2011 roku, umożliwiający sprowadzanie z zagranicy podręczników do nauki języka ojczystego mniejszości narodowych. Obecnie z zagranicy mogą być sprowadzane jedynie podręczniki do nauki języka obcego.

Dyskusja o podręcznikach w PKD: Nie można tu ustąpić

Podczas konferencji nauczyciele i rodzice przedstawili referaty. Prawie jednogłośnie narzekano na przestarzałe podręczniki. ,,Podręczniki z których uczą się nasze dzieci są przestarzale. Często starsze od uczniów” – mówiła Janina Gaidiene nauczycielka Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace, która narzekała również na jakość podręczników tłumaczonych z języka litewskiego. ,,Uczniowie nie mogą w pełni korzystać z tych podręczników ze względu na zawarte tam błędy i nieścisłości. Nauczyciele rezygnują z nich i korzystają z innych pomocy dydaktycznych. Do podręczników z Polski podchodzimy sceptycznie ze względu na różnice programowe. Sądzę, że podręczniki musiałyby być pisane na Litwie”- zaznaczyła nauczycielka.

Mama pierwszoklasisty Kaja Kojder również poruszyła kwestię podręczników tłumaczonych z języka litewskiego. ,,Poprawność językowa jest bardzo ważna. Badania pokazują, że Polacy wyjeżdżający do Polski często nie są rozumiani. Myślą, że posługują się poprawną polszczyzną, ale niestety tak nie jest” – powiedziała Kojder, która na co dzień jest redaktorką. Dodała, że w podręcznikach tłumaczonych z języka litewskiego jest wiele rusycyzmów i lituanizmów, niepoprawna odmiana i błędy składniowe, a także ćwiczenie nieprzetłumaczone z języka litewskiego. ,,Wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem byłoby, żeby podręczniki wydawane na Litwie były redagowane przez redaktorów z Polski. Być może pieniądze przeznaczone na wyprawki można by było wydać na korektę?” – zastanawiała się Kojder.

Nauczycielka Danuta Korkus z Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie w swoim przemówieniu zaznaczyła, że podręczniki do języka polskiego nie są atrakcyjne. ,,Poloniści na Litwie ,,po cichu” korzystają z podręczników wydawanych w Polsce. Korzystają z materiałów znajdowanych w internecie. Co ważne i należy to podkreślić, zmienił się program, a podręczniki nie zmieniły się. Nie spełniają wymagań metodycznych” – powiedziała Korkus. Ubolewała, że egzamin maturalny z języka polskiego nie jest obowiązkowy. ,,Być może warto to zmienić? Nie będzie polskiej szkoły na Litwie, jeżeli nie będzie zostanie obowiązkowy egzamin języka polskiego” – mówiła.

PODCASTY I GALERIE