Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

Podpisano memorandum upamiętniające prof. Brzezińskiego

Przedstawiciele Fundacji Uniwersytetu Wileńskiego i Stowarzyszenia Amerykańskiej Izby Handlowej podpisali memorandum o współpracy oraz projektu Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego (TSPMI), mającego na celu uhonorowanie profesora i amerykańskiego dyplomaty Zbigniewa Brzezińskiego.

Organizatorem projektu jest Fundacja Uniwersytetu Wileńskiego, która ma na celu promocję projektów międzynarodowych oraz skupia wybitnych członków społeczeństwa litewskiego, którzy przyczyniają się do rozwoju i konkurencyjności Uniwersytetu Wileńskiego w dzisiejszym świecie.

,,Profesor Zbigniew Brzeziński jest wątkową postacią, jednym z najwybitniejszych twórców polityki zagranicznej XX wieku, lojalnym przyjaciel Litwy i Europy. Dążył do wzmocnienia partnerstwa amerykańsko-europejskiego, wspierając członkostwo Litwy w NATO. W 1998 roku profesor, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wileńskiego”- powiedział inicjator projektu i ambasador Fundacji, sygnatariusz oraz członek Rady Uniwersytetu Wileńskiego Czesław Okińczyc.

Zgodnie z memorandum TSPMI stworzy unikalne archiwum, bibliotekę oraz odnowi audytorium upamiętniające prof. Brzezińskiego.

,,Cieszymy się, że możemy przyczynić się do realizacji tego projektu, który nadaje sens współpracy pomiędzy Litwą i USA, dzięki pamięci amerykańskiego profesora i dyplomaty Zbigniewa Bzezińskiego. Mamy nadzieję, że ten projekt będzie miał trwałą wartość i zainspiruje młodych ludzi do większego zaangażowania się w politykę”- powiedział Tadas Vizgirda, prezes zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej.

Memorandum o współpracy zostało podpisane przez Alvydasa Žabolisa, prezesa zarządu Fundacji Uniwersytetu w Wilnie i prezesa zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej Tadasa Vizgirdasa.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!