Podpisano memorandum upamiętniające prof. Brzezińskiego

Przedstawiciele Fundacji Uniwersytetu Wileńskiego i Stowarzyszenia Amerykańskiej Izby Handlowej podpisali memorandum o współpracy oraz projektu Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego (TSPMI), mającego na celu uhonorowanie profesora i amerykańskiego dyplomaty Zbigniewa Brzezińskiego.

zw.lt
Podpisano memorandum upamiętniające prof. Brzezińskiego

Organizatorem projektu jest Fundacja Uniwersytetu Wileńskiego, która ma na celu promocję projektów międzynarodowych oraz skupia wybitnych członków społeczeństwa litewskiego, którzy przyczyniają się do rozwoju i konkurencyjności Uniwersytetu Wileńskiego w dzisiejszym świecie.

,,Profesor Zbigniew Brzeziński jest wątkową postacią, jednym z najwybitniejszych twórców polityki zagranicznej XX wieku, lojalnym przyjaciel Litwy i Europy. Dążył do wzmocnienia partnerstwa amerykańsko-europejskiego, wspierając członkostwo Litwy w NATO. W 1998 roku profesor, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wileńskiego”- powiedział inicjator projektu i ambasador Fundacji, sygnatariusz oraz członek Rady Uniwersytetu Wileńskiego Czesław Okińczyc.

Zgodnie z memorandum TSPMI stworzy unikalne archiwum, bibliotekę oraz odnowi audytorium upamiętniające prof. Brzezińskiego.

,,Cieszymy się, że możemy przyczynić się do realizacji tego projektu, który nadaje sens współpracy pomiędzy Litwą i USA, dzięki pamięci amerykańskiego profesora i dyplomaty Zbigniewa Bzezińskiego. Mamy nadzieję, że ten projekt będzie miał trwałą wartość i zainspiruje młodych ludzi do większego zaangażowania się w politykę”- powiedział Tadas Vizgirda, prezes zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej.

Memorandum o współpracy zostało podpisane przez Alvydasa Žabolisa, prezesa zarządu Fundacji Uniwersytetu w Wilnie i prezesa zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej Tadasa Vizgirdasa.

PODCASTY I GALERIE