Podpisanie umowy pomiędzy UwB a Orlen Lietuva

W piątek (5 października) w siedzibie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie UwB podpisano umowę o współpracy między Wydziałem a spółką „Orlen Lietuva”.

Ewelina Mokrzecka
Podpisanie umowy pomiędzy UwB a Orlen Lietuva

Umowę w obecności konsula RP Marcina Zieniewicza – Radcy, Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Litwie podpisali dyrektor generalny „Orlen Lietuva” Michał Rudnicki i dziekan Wydziału prof. Mieczysława Zdanowicz.

Umowa określa możliwość współpracy pomiędzy UwB a ,,Orlen Lietuva” w dwóch różnych sferach. Pierwsza dotyczy możliwości odbywania przez studentów Wydziału praktyk, druga – prowadzenia badań. ,,Od tego roku akademickiego zmieniamy profil kształcenia na praktyczny. Wydział jest zobowiązany zapewnić 3-miesięczne praktyki w ciągu całego cyklu kształcenia. Możliwość podjęcia praktyk w tak doskonałej firmie jest dużą szansą dla naszych studentów. Poza tym z umowy wynika możliwość uczestniczenia naszych studentów w różnego rodzaju szkoleniach, które będą prowadzone dla pracowników, możliwość finansowania różnych przedsięwzięć studenckich” – wytłumaczyła prof. Zdanowicz. Dodała, że możliwość prowadzenia wspólnych badań jest bardzo ważna. Zwracają na nią uwagę techniczne uczelnie.

,,Podpisanie tej umowy bardzo dobrze wpisuje się w wartości, którymi kierujemy się zarządzając spółką na Litwie oraz które obowiązują w całej grupie kapitałowej ORLEN” – powiedział Michał Rudnicki. Wytłumaczył studentom co się kryje za słowami nazwy spółki: O – odpowiedzialność, R – rozwój, L – ludzie, E – energia, N – niezawodność.

Dodał, że ,,Orlen Lietuva” ma ciągły problem z niedoborem wykwalifikowanych pracowników, co się wiąże m.in. z lokalizacją zakładu.

,,Podpisanie tej umowy jest godną odpowiedzią na wyzwania dzisiejszej epoki” – powiedział Marcin Zieniewicz. Przypomniał, że inicjatywy zacieśniania więzi kręgów akademickich i biznesowych wpisują się w ogólnoświatowe tendencje. ,,Ważne, żeby ludzie zdobywali wiedzę teoretyczną z praktyczną” – dodał dyplomata.

To pierwsza tego typu umowa UwB. Wydział jest co prawda stroną umów z samorządami i organizacjami społecznymi, gdzie studenci mogą odbyć praktyki, natomiast dzięki umowie z ,,Orlen Lietuva”, studenci będą mieli możliwość odbywania badań naukowych.

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB działa w Wilnie od października 2007 roku. Jest pierwszym zagranicznym wydziałem utworzonym przez polską uczelnię. Obecnie są tu prowadzone trzy kierunki studiów: ekonomia, informatyka oraz europeistyka. Dotychczas wileńską filię Uniwersytetu w Białymstoku ukończyło 678 absolwentów.

W tym roku na ekonomię dostało się 30, europeistykę – 28, informatykę – 23. Do 10 października trwa rekrutacja na studia drugiego stopnia.

PODCASTY I GALERIE