Podarujmy dzieciom uśmiech – 3rd Czesław Okińczyc Golf Cup 2019

Tam, gdzie jest golf, jest uśmiech, więc podarujmy ten uśmiech dzieciom - tak rozpoczął charytatywny turniej golfowy Czesław Okińczyc, prezes Litewskiej Federacji Golfa.

Renata Butkiewicz

Na polu golfowym Europos Centro Golfo Klubas, które się mieści pod Wilnem, odbywa się dziś charytatywny turniej golfowy „3rd Czesław Okińczyc Golf Cup 2019”. Wszystkie środki zebrane podczas turnieju zostaną przeznaczone na rzecz Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej Szpitala Dziecięcego Uniwersytetu Wileńskiego (filia Zespołu Klinik Santara). Pomysłodawcą turnieju, który łączy sportową rywalizację z pomocą chorym i potrzebującym dzieciom, jest właśnie Czesław Okińczyc, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy. ,,Zawsze trzeba pomyśleć o szczytnej idei i moja współpraca jako członka Rady Uniwersytetu z Uniwersyteckimi Szpitalami zaowocowała pomysłem, że trzeba wesprzeć Szpital Dziecięcy w Santaryszkach, który ma różne potrzeby techniczne, szczególnie związane z mobilnością diagnostyki. I tym razem Fundacja Paguoda, która opiekuje się tym szpitalem, a zwłaszcza tą częścią onkohematologiczną, zainicjowała zbieranie środków na mobilny przenośny echoskop” – zaznaczył Cz. Okińczyc.

Czesław Okińczyc/Fot. Bartosz Frątczak

Golfiści bardzo pozytywnie przyjęli wiadomość, że będą mogli wesprzeć chore dzieci. Warto dodać, że sposób zbierania środków jest nietypowy, bo do tego zaangażowano robota, który będzie jeździł po polu i nawoływał do wsparcia. ,,Statystyka światowa pokazuje, że robot jest bardziej skuteczny w zbieraniu funduszy na cele charytatywne niż to robią ludzie, którzy chodzą z puszkami. Będzie to ciekawy eksperyment dla społeczności golfowej. Cieszę się, że jest komplet uczestników turnieju – 80 osób i duże zainteresowanie gości, więc moim zadaniem jest rozpowszechnienie idei pomocy charytatywnej i żeby golfiści byli jak najbardziej czynni w pomaganiu dzieciom. Turnieje charytatywne na świecie są bardzo popularne i bardzo skuteczne. W Ameryce szczególnie robi to sztab ludzi” – mówi pomysłodawca turnieju.

Fot. Bartosz Frątczak

Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej Szpitala Dziecięcego Uniwersytetu Wileńskiego (filia Zespołu Klinik Santara) działa już blisko czterdzieści lat. Sigita Stankevičienė, kierownik działu hematologii dziecięcej nie kryje zadowolenia, że dzisiaj są zbierane środki na tak bardzo potrzebny sprzęt medyczny – przenośny echoskop, który pozwala na wykrycie zmian patologicznych we wczesnym stadium. Mobilny echoskop może się przemieszczać między piętrami i docierać do każdego pacjenta. Echoskopy, które posiada klinika niestety wymagają już wymiany. Dziecięcy oddział hematologii w Santaryszkach od lat współpracuje też polskimi placówkami zdrowotnymi w Polsce, m. in. z Kliniką Matki i Dziecka w Warszawie, również z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. ,,Choroby hematologiczne wśród dzieci należą do rzadkich, więc bardzo ważna jest wymiana doświadczeniem z kolegami bardziej doświadczonymi w Polsce, którzy na co dzień mają do czynienia z większą liczbą tego typu przypadków. Do 2002 roku, zanim na Litwie możliwości nie pozwalały, dzieci z Litwy nieraz poddawane przeszczepowi były we Wrocławiu” – mówi lekarz Sigita Stankevičienė.

Fot. Bartosz Frątczak

Daiva Žaromskienė, dyrektor Litewskiego Stowarzyszenia Dzieci Chorych na Raka ,,Paguoda” zaznacza, ze każda inicjatywa wspierania chorych dzieci jest piękna. ,,I w sporcie, i w chorobie jest rywalizacja. Z tą różnicą, że sportowcy zawsze widzą metę, a chorzy na raka z pomyślnym dotarciem do mety mają nieraz bardzo ciężko. Naszym zadaniem jest sprawienie, były na twarzach chorych przynajmniej na chwilę się pojawił uśmiech” – dodała Daiva Žaromskienė.

Fot. Bartosz Frątczak

Celem dzisiejszego turnieju jest właśnie nie tylko krzewienie sportu, ducha rywalizacji, ale przede wszystkim empatii i pomocy dla chorych dzieci.

Turniejowi towarzyszyły dodatkowe atrakcje dla gości m.in.: loteria, prezenty, występ znanych litewskich artyśctów Jeronimasa Miliusa, Česlovasa Gabalisa oraz Felixa Zakrevsky.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej