Po zebraniu większej ilości azbestu niż planowano, dalszy wywóz azbestu planowany jest na przyszły rok

Limit zbiórki odpadów azbestowych (170 ton), pochodzących od indywidualnych mieszkańców i budynków użyteczności publicznej sposobem objazdowym w rejonie wileńskim, został przekroczony, dlatego kontynuacja zbiórki odpadów azbestowych w gminach Czarny Bór, Kowalczuki, Mariampol, Niemenczyn, Niemież, Pogiry, Rudomino i Rukojnie nastąpi w II kwartale przyszłego roku.

vrsa.lt
Po zebraniu większej ilości azbestu niż planowano, dalszy wywóz azbestu planowany jest na przyszły rok

Fot. pixabay.com

Samorząd Rejonu Wileńskiego od 2 października 2020 roku zbierając odpady azbestowe zgodnie z otrzymanymi do 8 lipca 2020 r. prośbami mieszkańców, w połowie prac zebrał więcej odpadów azbestowych niż wskazano we wnioskach mieszkańców. Tj., ilości wskazane we wnioskach mieszkańców były niedokładne, w rzeczywistości ilości odpadów były znacznie większe (przekraczały tonę i więcej), co uniemożliwiło zabranie wszystkich odpadów azbestowych.

Mając na uwadze zaistniałą sytuację, Samorząd Rejonu Wileńskiego niezwłocznie podjął decyzję o przeznaczeniu środków na 2021 r. i kontynuacji zbiórki odpadów azbestowych od indywidualnych mieszkańców i budynków użyteczności publicznej sposobem objazdowym. Pierwszeństwo będą miały osoby, u których azbest nie został wywieziony zgodnie z opublikowanym w tym roku harmonogramem.

Z dokładną listą mieszkańców, u których zabieranie odpadów azbestowych nie odbędzie się zgodnie z ogłoszonym harmonogramem w tym roku, można zapoznać się tutaj.

Przypominamy, że odpady azbestowe muszą być bezpiecznie przechowywane do momentu ich usunięcia – arkusze łupku zawinięte w folię należy układać na paletach. Fragmenty łupku należy przechowywać w podwójnych workach foliowych także ułożonych na paletach.

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy rejonu wileńskiego mogą dostarczać odpady azbestowe do dwóch dużych składowisk odpadów zlokalizowanych w rejonie wileńskim: we wsi Podkrzyże (gmina Sużany) i we wsi Grykienie (gmina Suderwie)Koszt oddania odpadów zawierających azbest to 0,17 euro za kilogram odpadów. Mieszkańcy rejonu wileńskiego mogą również dostarczyć wspomniane odpady do innych miejsc zbiórki odpadów wielkogabarytowych w regionie wileńskim, gdzie jest możliwy odpłatny odbiór. Zdając odpady azbestowe, należy je złożyć oddzielnie i nie mieszać z innymi odpadami.

Przypominamy, że przybywając do składowisk odpadów wielkogabarytowych należy nosić maseczki zakrywające nos i usta, zachować bezpieczną odległość od innych osób oraz zachować wymagania dotyczące higieny osobistej (kaszlu, etykieta kichania). Przybyli bez masek na twarz nie będą obsługiwani.

PODCASTY I GALERIE