Po Wilnie śladami filomatów

18 drużyn wzięło w niedzielę udział w grze miejskiej poświęconej Towarzystwu Filomatów. Po raz czwarty tego rodzaju przygodę intelektualną zaoferowała Ambasada RP w Wilnie we współpracy z orientacines.lt.

Małgorzata Kozicz
Po Wilnie śladami filomatów

Fot. Małgorzata Kozicz

„Cieszę się, że gry miejskie organizowane przez ambasadę stały się już tradycja. Przypomnę, że z inicjatywy ambasady chodziliśmy już śladami Adama Mickiewicza, Michała Kleofasa Ogińskiego, Józefa Piłsudskiego. A dziś będziemy podążać śladami Filomatów” – powitała uczestników gry Maria Ślebioda, zastępca ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie.

„To szczególny rok, bo świętujemy 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, i jednocześnie 200. rocznicę założenia Towarzystwa Filomatów. Można by powiedzieć, że wraz z odejściem wielkiego bojownika o wolność i niepodległość tych polsko-litewskich ziem, Tadeusza Kościuszki, tradycja ta i wartości przez niego strzeżone, kultywowane są dalej przez Filomatów. Jak widać te ideały w polskiej i litewskiej tradycji były zawsze obecne, i o tym chcemy przypomnieć, by kolejne pokolenia również wyrastały w duchu patriotyzmu” – dodała Ślebioda.

Jak powiedział Algirdas Šimkūnas z orientacines.lt, ułożenie zadań do tej gry było zadaniem niełatwym, ponieważ istnieje niewiele informacji o filomatach w języku litewskim.

„Najczęściej w związku z filomatami akcentowana jest postać Adama Mickiewicza, mimo że organizacja – według różnych szacunków – liczyła od 19 do ponad 20 osób. Działalność filomatów obejmuje dość krótki okres – lata 1817-1823, dlatego też informacje na ich temat są dosyć skąpe” – tłumaczył Šimkūnas.

Pytania dotyczyły między innymi Uniwersytetu Wileńskiego – uczelni, z której wywodziły się wszystkie organizacje studenckie tamtego okresu, Joachima Lelewela – „szarej eminencji” Towarzystwa Filomatów, czy poszczególnych członków tej organizacji – Tomasza Zana, Jana Czeczota i Franciszka Malewskiego.

Jedno z pytań było związane z Klasztorem Bazylianów, w którym znajdowała się legendarna Cela Konrada.

„Nie wszyscy wiedzą, że obecnie Cela Konrada została odtworzona i jest to miejsce dość imponujące. Znajdują się w niej tablice informacyjne, z których można dowiedzieć się wiele na temat Towarzystwa Filomatów i jego członków, w tym samego Adama Mickiewicza. Odwiedzać celę można codziennie od godziny 10 do 17” – zachęca Algirdas Šimkūnas.

Jak dodaje, każde pytanie sformułowane było w postaci łamigłówki, a odpowiedzi nie były oczywiste.

„Opisy pytań były bardzo obszerne po to, aby uczestnicy przy okazji mogli się czegoś dowiedzieć, a nie tylko biegli na oślep. Zadania staramy się dobierać w ten sposób, żeby zawierały ciekawe historie, ponieważ wiemy z doświadczenia, że właśnie takie najlepiej zapadają w pamięć. Jeżeli podajemy tylko suchy fakt, który nie jest w dzisiejszych czasach specjalnie interesujący, to zazwyczaj szybko umyka on uwadze” – zauważa organizator gier miejskich.

Zwycięzcami gry zostały drużyny Skwad spamowy, Skeltalūpis-Ridikas i OTEJP, które otrzymały nagrody ufundowane przez Ambasadę RP w Wilnie.

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji.

PODCASTY I GALERIE