Po trzech latach zakończył się remont kaplicy Ostrobramskiej

Zakończył się remont kaplicy Ostrobramskiej w Wilnie, który trwał trzy lata. Została odnowiona fasada kaplicy, okna i okiennice, zmieniono system wentylacyjny, zainstalowano windę. Obraz Matki Boskiej znajduje się teraz za specjalnym szkłem. Dla zwiedzających udostępniono skarbiec. Koszt prac wyniósł około 3 mln EUR.

PAP
Po trzech latach zakończył się remont kaplicy Ostrobramskiej

Fot. BNS/ Paulius Peleckis

„Duży projekt, który trwał trzy lata, dobiegł końca i wykonano wiele różnych prac w służbie ludziom” – powiedział podczas prezentacji prac ksiądz prałat Kestutis Latoża, rektor kaplicy Ostrobramskiej.

Podkreślił, że „kaplica Matki Bożej Miłosierdzia stała się bardziej dostępna dla pielgrzymów, wiernych, a także bardziej interesująca dla turystów”. Po remoncie po raz pierwszy otwarty został skarbiec kaplicy Ostrobramskiej. Mieści się on w niedużym pomieszczeniu tuż za obrazem Matki Bożej Miłosierdzia. W skarbcu prezentowanych jest 65 eksponatów o wyjątkowej wartości artystycznej i historycznej: relikwiarze, kielichy, monstrancje, świeczniki, antepedia. Wśród eksponatów są m.in. piuski obu papieży Jana Pawła II i Franciszka, którzy odwiedzili Litwę, a także puchary ofiarowane przez prezydentów Polski.

W gablotach eksponowanych jest ponad 5 tys. wotów – tabliczek wotywnych o różnych kształtach i formach, korali, różańców, różnego rodzaju ozdób, orderów – świadków wysłuchanych modlitw i doznanych w tym miejscu łask. Najstarsze wotum, które się zachowało, pochodzi z 1802 r.

Ostra Brama to jedna z bram wjazdowych w fortyfikacjach miejskich wzniesiona w XVI w. Pierwotnie nosiła nazwę Bramy Krewskiej albo Miednickiej, gdyż droga prowadziła w kierunku Krewa i Miednik. Te nazwy jednak nie przetrwały. Nazwa Ostra Brama prawdopodobnie wiąże się z konstrukcją murów obronnych miasta, które dawniej zbiegały się z dwóch stron pod kątem ostrym. W XVII w. karmelici bosi, którzy tuż obok bramy wjazdowej wybudowali kościół św. Teresy, umieścili w niszy bezpośrednio nad bramą od strony miasta obraz Matki Boskiej. Dopiero później wybudowano kaplicę.

Autor obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, namalowanego na siedmiu deskach dębowych i nazywanego też ikoną, nie jest znany. Koronacja obrazu papieskimi koronami odbyła się 2 lipca 1927 roku na placu Katedralnym w Wilnie. Dokonał jej metropolita warszawski ksiądz kardynał Aleksander Kakowski. Obraz otrzymał wówczas tytuł Matki Miłosierdzia.

PODCASTY I GALERIE