Plener ,,Widzę Świat Sercem”

W dniach 9 – 10 czerwca odbył się plener poświęcony pamięci Anny Krepsztul, organizowany przez Gimnazjum Anny Krepsztul w Butrymańcach. Uczestnicy pleneru – to zwycięzcy i wyróżnieni uczniowie w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym ,,Widzę Świat Sercem”. Dzieci i młodzież w ciągu dwóch dni poddali się twórczym wyzwaniom, jak też próbom spojrzeń wewnątrz siebie. Młodzi artyści chętnie malowali piękno natury nie tylko farbą, lecz również sercem.

salcininkai.lt
Plener ,,Widzę Świat Sercem”

Plener rozpoczął się zwiedzaniem najpiękniejszych miejsc Rejonu Solecznickiego. Pierwszym punktem – Republika Pawłowska. Uczestnicy wysłuchali historię opowiadania o tym słynnym miejscu, otrzymali zadanie twórcze – narysować interpretację architektoniczną murów pawłowskich. Następnie uczestnicy pogrążyli się w atmosferę tajemnicy, ponieważ rysowali widmo, które mogłoby się pojawiać nocą i strzec pozostałości budynków. Drugim punktem zwiedzania były Mikniszki. Uczestnicy pleneru mieli możliwość zapoznać się z tradycjami i kulturą tego miejsca, podziwiali prawosławną cerkiew. Szczególne wrażenie zrobił ikonostas i nadzwyczajny spokój, który panował wewnątrz cerkwi. Dzwonnica była nie mniej piękna. Uczestnicy chętnie robili zdjęcia i podziwiali piękno fresk wewnątrz dzwonnicy. Po zwiedzaniu uczniowie serdeczne podziękowali za ciepłe przyjęcie i podarowali dwa obrazy aniołów (prace, które zostały wyróżnione w konkursie) oraz produkty spożywcze sponsorowane przez Gimnazjum Anny Krepsztul w Butrymańcach. Trzecim punktem, była wieś Taboryszki, gdzie uczestnicy pleneru spędzili cały swój czas. Nas powitał Dyrektor Centrum Wielofunkcyjnego w Taboryszkach Tadeusz Żygiel oraz Pani Danuta Mołoczko Dyrektor Muzeum Anny Krepsztul, którym uczestnicy pleneru serdecznie dziękują, za okazaną pomoc, ciepłe przyjęcie, wspaniałe warunki oraz miłą atmosferę podczas pleneru. Pani Danuta pięknie opowiedziała o trudnym życiu, skomplikowanej codzienności i twórczości swojej siostry, przedstawiła hafty, obrazy, nagrody artystki. Po smacznym obiedzie uczestnicy przystąpili do twórczej pracy pleneru. Na początku młodzi artyści wykonali szereg wesołych zadań artystycznych: malowali nogą, próbowali nawzajem narysować myśli i wesołe portrety jedni drugich. Następnie ich czekała poważna praca twórcza – prawdziwy plener. Uczestnicy malowali interpretacje na temat ,,Piękno natury i wewnątrz nas”. Artyści byli maksymalnie skupieni, co dało niepowtarzalny rezultat. Prace malarskie bardzo różniły się, były wykonane z cierpliwością i w różnych technikach. Uczestnicy podzielili się wrażeniami o swojej pracy i nie skąpili się na komplementy jedni drugim. Kolacja przy ognisku z kiełbaskami, które zaofiarował dyrektor UAB ,,Olkusjana” Jeży Michał Barkowski, i wesołe zabawy zakończyły pierwszy dzień spotkania. Po intensywnym dniu uczestnicy obejrzeli film animacyjny, chętni, zaś wypróbowali ,,nocne malarstwo”.

Następnego dnia, po śniadaniu, razem z panią Danutą Mołoczko uczestnicy udali się na cmentarz, gdzie jest pochowana Anna Krepsztul. Plenerzyści zapalili znicz i wsparli modlitwą duszę zmarłej artystki. Na drodze powrotnej zwiedzili Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Taboryszkach. Drugi dzień pleneru był również pełen różnych wyzwań artystycznych. Początkowo uczestnicy z pamięci rysowali obrazy Anny Krepsztul, które najbardziej wpadli w duszę, następnie próbowali własnoręcznie zrobić pędzle z środków naturalnych i na zakończenie wszyscy wypróbowali malarstwo puentylistyczne. Po obiedzie omówiono proces i rezultaty pleneru. Uczestnicy również wypełnili ankietę, która wykazała, że plener się udał. Wszyscy byli zadowoleni i bardzo by chcieli jeszcze wziąć udział w takim plenerze na następny rok. Na zakończenie młodzi artyści otrzymali drobne upominki. Na drodze powrotnej uczestnicy zatrzymali się w Turgielach, gdzie na wzgórzu zamkowym zorganizowali akcję – wyczucie siły ziemi i słońca. Uczestnicy pleneru ułożyli się na trawie w formie koła i przez kilka minut w ciszy i pokoju zakończyli plener ,,Widzę Świat Sercem”.

Szczególne słowa podzięki są skierowane do sponsorów pleneru: UAB ,,Etanetas”, Wandzie i Olegowi Bielskim, Rolniczej Spółce w Butrymańcach, UAB ,,Pagunda”, Tadeuszowi Rudzisowi, Alicji Bandalewicz, UAB ,,Jaraks”.

Informacja pochodzi ze strony Samorządu Rejonu Solecznickiego www.salcininkai.lt

PODCASTY I GALERIE