Plecaki, wycieczki, wyposażenie klas. Wsparcie MSZ Polski dla szkół polskich na Litwie

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, rodzice pierwszaków nie muszą się martwić o wyprawkę szkolną dla dzieci. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” dostarczyło plecaki z pełnym wyposażeniem, które trafią do wszystkich uczniów klas pierwszych w szkołach polskich. Natomiast Ambasada RP planuje kolejne akcje dofinansowania szkół.

zw.lt
Plecaki, wycieczki, wyposażenie klas. Wsparcie MSZ Polski dla szkół polskich na Litwie

Fot. BFL

„W nowym roku szkolnym akcja wspierania uczniów klas pierwszych będzie kontynuowana w podobny sposób jak w roku ubiegłym, to znaczy w formie dodatkowego wyposażenia uczniów i klas. Naszym głównym partnerem jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, które wystąpiło do ambasady z wnioskiem o przyznanie środków na ten cel” – mówi Iwona Frączek, I Radca Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie.

„Nasza rola polegać będzie na wyposażeniu klas lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, metodyczne, różnorodny sprzęt techniczny. Wszystko będzie się odbywać zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez dyrekcję poszczególnych szkół. Tak jak w ubiegłym roku, wachlarz zgłaszanych potrzeb jest bardzo zróżnicowany. Obejmuje zarówno sprzęt sportowy, muzyczny, RTV, jak też komputery i artykuły biurowe” – opowiada konsul I. Frączek.

Kolejnym elementem wsparcia pierwszaków będzie dofinansowanie szeroko pojętych usług edukacyjnych, na które złożą się wycieczki krajoznawcze. Planowana jest między innymi wycieczka do Trok, która w ubiegłym roku cieszyła się największym powodzeniem wśród pierwszaków – szczególnie zwiedzanie fabryki czekolady.

„Będą też wizyty w instytucjach kultury, na pewno dzieci będą mogły zobaczyć nowy film polski, uczestniczyć w spektaklu teatralnym, będzie zorganizowana zabawa choinkowa. Odbędą się także szkolenia metodyczne dla nauczycieli nauczania początkowego” – wymienia Iwona Frączek.

Zestaw imprez, wspólny dla wszystkich szkół, uzgodniono z Macierzą Szkolną i kierownikami wydziałów oświaty. Cały projekt zaś – podobnie jak zakup plecaków – jest realizowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach planów współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 roku. Projekt będzie realizowany już w pierwszych miesiącach roku szkolnego, akcja zostanie więc rozpoczęta wcześniej niż w ubiegłym roku – prawdopodobnie jeszcze w końcu września.

PODCASTY I GALERIE