Płatne staże dla przedstawicieli polskich i polonijnych organizacji na Wschodzie

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski - regionalna organizacja polskich samorządów zaprasza na I edycję Programu płatnych staży dla młodych liderów organizacji polskich i polonijnych z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy.

zw.lt
Płatne staże dla przedstawicieli polskich i polonijnych organizacji na Wschodzie

Fot. Małgorzata Kozicz

Celem projektu jest podniesienie kompetencji liderów organizacji polonijnych w zakresie zarządzania projektami oraz realizacji przedsięwzięć partnerskich ze szczególnym naciskiem na przedsięwzięcia realizowane wspólnie z partnerami z Polski.

W ramach Programu 7 osób zostanie zaproszonych do wzięcia udziału w 1-miesięczym stażu zawodowym w jednej z naszych organizacji partnerskich, wśród których znalazły się:
1. Małopolska Organizacja Turystyczna
2. Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
3. Stowarzyszeniem Pracownia Obywatelska
4. Muzeum Armii Krajowej
5. Instytut Kościuszki
6. TVP SA oddział w Krakowie
Jeden staż zostanie zorganizowany również w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Staże odbędą się we wrześniu 2015 r.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy: częściowy zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie na okres pobytu w Polsce oraz stypendium w wysokości 1 200 PLN.
Organizatorzy zapewniają również wsparcie w załatwieniu formalności związanych z przyjazdem do Polski, zakwaterowaniem oraz opiekę logistyczną.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem oraz przesłanie drogą mailową na adres Pani Anny Góral określonych w regulaminie dokumentów w terminie do 15 czerwca 2015 roku.
Wszystkie dokumenty prosimy przesyłać w języku polskim.

Wszelkich informacji na temat Programu Stażowego udziela Pani Anna Góral (tel: 0048 12 421 74 65, e-mail: [email protected]).

PODCASTY I GALERIE