Planując długoterminowy rozwój lotniska w Wilnie, poszukuje się rozwiązań dla przyszłości terminalu przylotów

Na litewskich lotniskach w tym roku zostaną przygotowane długoterminowe plany rozwoju trzech lotnisk.

madeinvilnius.lt
Planując długoterminowy rozwój lotniska w Wilnie, poszukuje się rozwiązań dla przyszłości terminalu przylotów

Fot. bns foto/Julius Kalinskas

Konkurs architektoniczny zostanie ogłoszony później, podczas remontu lotniska w Wilnie. Przy opracowywaniu planu i koordynowaniu kwestii dziedzictwa kulturowego z opiekunami dziedzictwa, jasna decyzja o losie dziedzictwa kulturowego, które ma być chronione w terminalu przylotów na lotnisku w Wilnie, pozwoliłaby architektom na dokładniejsze sformułowanie zadania i przyspieszenie prac w terminalu.

W pierwszym kwartale br. planowane jest ogłoszenie międzynarodowego przetargu na wykonanie studium planów generalnych litewskich lotnisk. Badanie to oceni istniejące funkcje, prognozy wydajności lotnictwa, alternatywy rozwoju, wymagania infrastrukturalne i plany rozmieszczenia wszystkich trzech lotnisk. Całościowy plan wskazywałby rzeczywistą przepustowość infrastruktury, potencjał, w jakim stopniu i gdzie można ją rozbudować, biorąc pod uwagę aktualną przepustowość lotniska i perspektywę długoterminową. Dziś terminal przylotów na lotnisku w Wilnie nie spełnia żadnych parametrów technicznych i jakościowych wymaganych dla dzisiejszego lotnictwa. Oceniane będą również możliwości integracji linii kolejowej Rail Baltica z lotniskiem.

Planowane jest zakończenie tego opracowania pod koniec roku, a do jego przygotowania zapowiada się wykorzystanie zagranicznych ekspertów w dziedzinie planowania lotnisk i ochrony dziedzictwa kulturowego Litwy.

„Planujemy długoterminowy rozwój lotniska w Wilnie – brama powietrzna stolicy Litwy musi być wygodna dla pasażerów, spełniać międzynarodowe standardy i prawidłowo spełniać swoje funkcje. Międzynarodowa linia kolejowa Rail Baltica również dotrze do tego lotniska, więc oczywiste jest, że strefa przylotów pasażerów ulegnie znacznej zmianie. Oceniając nowe potrzeby obsługi pasażerów, należy zdecydować, jakie zmiany w istniejącej architekturze są możliwe, jaką perspektywę widzimy w centralnej części terminalu przylotów” – mówi minister transportu Marius Skuodis.

Terminal przylotów lotniska w Wilnie musi właściwie spełniać swoje funkcje, dlatego według M. Skuodisa ważna jest natychmiastowa ocena chronionych obiektów dziedzictwa kulturowego na lotnisku w Wilnie.

Po opracowaniu planu generalnego, w którego przygotowaniu zaplanowano udział ekspertów ds. dziedzictwa kulturowego wraz z przedstawicielami Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, zostaną ustalone ograniczenia nałożone przez departament na Lotnisko w Wilnie oraz losy dziedzictwa.

Po zakończeniu przygotowania planu generalnego i oceny stanu obiektów bezpieczeństwa, przebudowując obecny terminal lotniska w Wilnie zostanie ogłoszony przetarg architektoniczny.

Minister Transportu i Komunikacji M. Skuodis omówił z Ministrem Kultury Simonasem Kairisem, Dyrektorem Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Vidmantasem Bezarasem oraz Dyrektorem Lotnisk Litwy Mariusem Gelžinisem możliwości zmian w starym terminalu przylotów ważnych dla długoterminowego rozwoju.

„W przypadku polityki dotyczącej dziedzictwa kulturowego zawsze ważne jest, aby jasno określić priorytety, starać się komunikować i szukać złotego środka. Mając to na uwadze, naprawdę możliwe jest lepsze dostosowanie takich obiektów jak lotnisko w Wilnie do potrzeb dzisiejszego społeczeństwa” – powiedział minister kultury S. Kairys.

Jasna decyzja o zachowaniu dziedzictwa kulturowego na lotnisku w Wilnie pozwoliłaby architektom na dokładniejsze sformułowanie zadania i przyspieszenie prac. Zdaniem Ministra Transportu i Komunikacji, biorąc pod uwagę przyszły rozwój Międzynarodowego Lotniska w Wilnie, konieczne jest szybsze podjęcie decyzji o losie tego budynku, który również wymaga znacznych kosztów utrzymania.

Obecny budynek przylotów lotniska w Wilnie został ukończony w 1954 i w 1984 roku został wpisany do Rejestru Dziedzictwa Kulturowego.

PODCASTY I GALERIE