Plan wsparcia Wileńszczyzny trafił do rządu

Plan wsparcia finansowego dla Wileńszczyzny, zainicjowany przez MSZ, został przedstawiony rządowi do rozpatrzenia.

zw.lt
Plan wsparcia Wileńszczyzny trafił do rządu

Dożynki rejonu wileńskiego w Pikieliszkach.

Na początku roku ministrowie spraw wewnętrznych, oświaty i kultury wskazali przede wszystkim na potrzebę zmniejszenia nierówności społecznych, poprawienia sytuacji gospodarczej i zaspokojenia potrzeb wielonarodowego społeczeństwa Wileńszczyzny, rejonu zamieszkanego przez Polaków, Litwinów, Rosjan, a także Białorusinów, Tatarów, Karaimów i przedstawicieli innych mniejszości narodowych.

Szef MSW Eimutis Misiūnas poinformował, że jego resort na realizację projektów w tym regionie do 2020 r. przewidział 15 mln euro z unijnych funduszy strukturalnych.

,,Wiemy z jakimi wyzwaniami zmaga się Litwa południowo-wschodnia i jaka przepaść jest odczuwalna pomiędzy Wilnem i dalszymi rejonami. Ten plan jest narzędziem, żeby te problemy rozwiązać i zmniejszyć nierówność” – mówi Misiūnas.
Planowane jest utworzenie w planie co najmniej 10 dodatkowych usług wielofunkcyjnych, obejmujących kształcenie przedszkolne, ogólne i dla dorosłych, a także szkolenie mniejszości etnicznych w tym kraju. Biblioteka będzie również działać w centrach, a działania społeczności będą realizowane.

Plan przewiduje utworzenie 10 dodatkowych centrów wielofunkcyjnych, których działalność obejmie kształcenie przedszkolne, ogólne i dla osób dorosłych. Ponadto w tego typu ośrodkach odbywałaby się nauka języka mniejszości narodowych.

Inicjatorzy przewidują również restrukturyzację transportu podmiejskiego, przyciągnięcie inwestycji.

W Landwarowie, Elektrenach, Rudziszkach, Białej Wace, Jewie, Niemenczynie, Czarnym Borze, Mejszagole, Podbrodziu i Solecznikach zostaną przeprowadzone gruntowne remonty infrastruktury – uporządkowane parki, dzielnice bloków wielomieszkaniowych itd.

PODCASTY I GALERIE