Plan remontu Ostrej Bramy został potwierdzony

W nadchodzącym roku rozpocznie się odnowa jednego z najbardziej cennych obiektów spuścizny - Ostrej Bramy.

BNS
Plan remontu Ostrej Bramy został potwierdzony

Fot. Joanna Bożerodska

Kaplica ostrobramska i kościół Świętej Teresy po remoncie staną się jeszcze bardziej okazałe, co niewątpliwie wpłynie na jeszcze większe zainteresowanie turystów i pątników.

Departament Dziedzictwa Kulturowego zaakceptował plan prac, zaś resor kultury zatwierdził wsparcie finansowe pochodzące z unijnych funduszy strukturalnych.

Prace remontowe potrwają do 2020 roku.

Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie jest niewielka, zajmuje niecała 30 metrów kwadratowych, ale to ona rozsławia Wilno na świecie i ściąga do miasta tysiące turystów i pielgrzymów.

W XVII w. karmelici bosi, którzy tuż obok bramy wjazdowej wybudowali kościół św. Teresy, umieścili w niszy bezpośrednio nad bramą od strony miasta obraz Matki Boskiej. Dopiero później wybudowano kaplicę. Po części dzięki kaplicy i obrazowi Ostra Brama zachowała się jako jedyna z dawnych siedmiu bram wjazdowych do miasta.

Autor obrazu, namalowanego na siedmiu deskach dębowych i nazywanego też ikoną, nie jest znany. Legenda głosi, że do obrazu pozowała piękna Barbara Radziwiłłówna, żona Zygmunta Augusta. Jest to jednak tylko legenda, bowiem obraz powstał na początku XVII w., a Barbara Radziwiłłówna zmarła w 1551 roku. Ta stara legenda skutecznie została „zrewitalizowana” w czasach sowieckich, gdy obiektom sakralnym usiłowano nadać wymiar świecki.

Matka Boska Ostrobramska jest na obrazie sama, bez dzieciątka. Mówiono więc, że jest to Matka Boska brzemienna. Świadczyć o tym miał szeroki kształt sukienki Maryi i ręce skrzyżowane pod sercem. Najbardziej ważkim argumentem na rzecz tej teorii jest to, że na obrazie ostrobramskim Matka Boska ma dwie korony, jak mówiono: jedną dla siebie, drugą dla dzieciątka, które ma się urodzić. Z kolei poeta Władysław Syrokomla obecność dwóch koron uzasadniał tym, że Matka Boska jest Królową Polski i Wielką Księżną Litewską.

Do połowy XIX w. kult Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia był bardzo lokalny. Na Litwie czczono przede wszystkim obraz Matki Boskiej Trockiej, koronowany w 1718 roku, w rok po koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, czy też obraz Matki Bożej Sapieżyńskiej należący do magnackiego roku książęcego Sapiehów, dzisiaj w ogóle zapomniany.

Na świecie do szerzenia kultu Matki Ostrobramskiej najbardziej przyczynili się w pierwszej połowie XX w. wilnianie, którzy po wojnie zmuszeni byli wyjechać na Zachód bądź Wschód, ale pozostali wierni swej Orędowniczce. W nowych miejscach zamieszkania budowali kopie Kaplicy Ostrobramskiej, w swych kościołach parafialnych wieszali obrazy, modlili się i modlą się do swej Matki o wstawiennictwo.

PODCASTY I GALERIE