Placówki oświatowe Samorządu Rejonu Wileńskiego przygotowują się do nowego roku szkolnego

We wrześniu placówki oświatowe Samorządu Rejonu Wileńskiego przyjmą przedszkolaków i uczniów odnowione. Dzieci są na wakacjach, więc w placówkach oświatowych są przeprowadzane różne prace remontowe: odnawiane pomieszczenia, inwentarz, a także otoczenie szkół.

vrsa.lt
Placówki oświatowe Samorządu Rejonu Wileńskiego przygotowują się do nowego roku szkolnego

Samorząd Rejonu Wileńskiego przywiązuje dużą wagę do poprawy środowiska edukacyjnego i infrastruktury placówek oświatowych. Dlatego w celu poprawy jakości i dostępności usług oświatowych opracowuje i realizuje projekty inwestycyjne na rzecz ulepszania i rozwoju infrastruktury oświatowej.

W szkołach i przedszkolach przeprowadzane są różnego rodzaju prace remontowe, placówki są odnawiane, modernizowane, wznoszone są nowe dobudówki, porządkowane otoczenie, aby uczniowie i cała społeczność szkolna mogli cieszyć się z wyremontowanych pomieszczeń i ładnego otoczenia, co stworzy doskonałe warunki do pobierania nauki i pracy w placówkach podwileńskich.

Zofia Siegień, kierownik Wydziału Oświaty, informuje, że mniejsze prace zostaną zakończone jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, zaś prace remontowo-budowlane jeszcze potrwają.

„Obecnie trwa remont i modernizacja żłobka-przedszkola w Wołczunach, przeprowadzane są prace nad odnowieniem elementów zewnętrznych i wnętrza budynku. Powstaje nowa i nowoczesna dobudówka Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach, w której mieścić się będzie sala sportowa i scena. W innych placówkach mniejsze prace już ukończono i są one gotowe na przyjęcie uczniów we wrześniu” – mówi Z. Siegień.

Odnawiany Żłobek-przedszkole w Wołczunach już zmienił się nie do poznania. Obecnie trwają zewnętrzne i wewnętrzne prace modernizacyjne. Upiększone zostanie także otoczenie placówki: ogrodzono teren, odnowiono ścieżki. Prace modernizacyjne będą kosztować 0,7 mln euro.

Inne „oblicze” zyska Szkoła-przedszkole w Wojdatach „Kolorowy latawiec”. W placówce trwają prace remontowo-modernizacyjne, których koszt opiewa na 1,3 mln euro. Zakończono już prace architektoniczno-konstrukcyjne, wykończeniowe wnętrz, systemu wodno-kanalizacyjnego, grzewczego, systemu wentylacyjnego, prace elektrotechniczne. Obecnie rozstrzygane są kwestie dotyczące modernizacji elewacji i dachu, planowane są również prace nad uporządkowaniem otoczenia.

W ramach poprawy dostępności usług wychowania przedszkolnego w rejonie wileńskim w 2021 r. zakończono przebudowę Żłobka-przedszkola „Pelėdziukas” w Pogirach i wybudowano nową dobudówkę dla 6 grup wychowania przedszkolnego (wartość projektu – 2 mln euro) oraz rozpoczęto budowę nowego przedszkola na 125 miejsc w Wielkiej Rzeszy. Wartość budowy – około 3,1 mln euro, zakończenie prac budowlanych jest planowane na koniec 2024 r.

Uczniów spotkają również odnowione szkoły. W r. szk. 2021-2022 były kontynuowane prace budowlane (1,2 mln euro) w Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, trwają prace modernizacyjne wnętrz w Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (wartość robót – 1,5 mln euro, są one finansowane z budżetu samorządu i państwa oraz ze środków unijnych). Trwa modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach (wartość robót – 1,7 mln euro). W gimnazjum zmodernizowano wszystkie pomieszczenia wewnętrzne, sale lekcyjne, salę sportową, stołówkę, aulę, pomieszczenia grupy wychowania przedszkolnego. Na terenie obiektu wybudowano również plac zabaw dla dzieci, zainstalowano windę.

Zmiany czekają również uczniów Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach. W 2022 r. rozpoczęto przebudowę budynku gimnazjum wraz ze wznoszeniem nowej dobudówki na halę sportową. Wartość prac opiewa na 2 mln euro. Projekt jest finansowany przez Samorząd Rejonu Wileńskiego oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

W Gimnazjum im. Św. Kazimierza w Miednikach odnawiana jest stołówka i elewacja pomieszczenia, w którym mieści się hala sportowa. Wartość robót – 450 tys. euro. Prace finansowane są z budżetu Samorządu.

Ważne projekty są realizowane w Żłobku – Przedszkolu w Mejszagole oraz w Gimnazjum w Pogirach. Na dachu budynku Gimnazjum w Pogirach zainstalowano baterie słoneczne. Pozwoli to na zredukowanie wydatków na energię elektryczną. Projekt produkcji własnego prądu realizowany jest również w Żłobku – Przedszkolu w Mejszagole.

Dla edukacji uczniów w nietradycyjnych i otwartych przestrzeniach w 2021 r. urządzono sale plenerowe w gimnazjach w Awiżeniach, Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole, im. Meilė Lukšienė w Mariampolu (kopuła), im. WKL Giedymina w Niemenczynie, Gimnazjum Verdenės w Podbrzeziu, im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (kopuła), w żłobkach -przedszkolach w Awiżeniach i Niemenczynie, a w 2022 r. w Gimnazjum w Awiżeniach i Szkole Podstawowej im. Faustyny ​​Kowalskiej w Rzeszy urządzono sale plenerowe – kopuły.

„Te niezwykłe, plenerowe sale lekcyjne mogą być wykorzystywane do zajęć, w tym pozalekcyjnych, imprez szkolnych, zajęć nieformalnych oraz lekcji zintegrowanych z różnych przedmiotów edukacyjnych: projekcje filmowe, spektakle teatralne, badania w przyrodzie itd. Będzie to przytulne i wygodne miejsce do treściwego spędzania czasu” – ocenia Z. Siegień.

Ponadto w I półroczu 2022 r. w pozostałych 34 placówkach oświatowych rejonu przeprowadzono różne prace związane z remontem pomieszczeń, porządkowaniem terytoriów, wyremontowano lub odnowiono place zabaw dla dzieci i zakupiono meble, a na te cele wykorzystano prawie 0,6 mln euro ze środków budżetu Samorządu.

Samorząd przywiązuje również dużą wagę do rozwoju i poprawy infrastruktury sportowej. W 2021 r. w ramach projektu „Kompleksowe uporządkowanie przestrzeni publicznych w miasteczku Mejszagoła” zakończone zostały prace porządkowe placu sportowego przy Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole (wartość – 478 tys. euro), zaś w Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu prace są kontynuowane (wartość odnowienia boiska gimnazjalnego w 2022 r. wyniosła 600 tys. euro).  

W ramach poprawy dostępności usług edukacji nieformalnej w 2021 r. zakończono modernizację infrastruktury Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie (wartość projektu – ok. 4,0 mln euro), w której ma być uruchomione kształcenie artystyczne i realizacja różnorodnej działalności artystycznej.

PODCASTY I GALERIE