PKD na pierwszym na Litwie Festiwalu Dyskusji „Būtent!”

"Święto demokracji i różnorodności zdań, na którym każda opinia ma prawo bytu" - tak reklamują swoją inicjatywę organizatorzy pierwszego na Litwie Festiwalu Dyskusji "Dokładnie!" (Būtent!), który w dniach 8-9 września odbędzie się w Birsztanach. Wśród kilkudziesięciu wystąpień, spotkań i dyskusji znajdą się także dwie dyskusje poświęcone sytuacji Polaków na Litwie oraz relacjom polsko-litewskim, na które zaprasza Polski Klub Dyskusyjny.

Małgorzata Kozicz
PKD na pierwszym na Litwie Festiwalu Dyskusji „Būtent!”

Fot. Roman Niedźwiecki

„Festiwal „Būtent!“ jest imprez otwartą, niepolityczną, nieodpłatną, której celem jest rozwój kultury dyskusji i słuchania, tolerancja dla różnych poglądów, obywatelskie zaangażowanie i polepszenie jakości podejmowanych decyzji ważnych dla społeczeństwa. Słowo „Dokładnie!” odzwierciedla ten moment dyskusji, kiedy jej uczestnicy, po przedstawieniu swoich argumentów, osiągają wzajemne porozumienie i zrozumienie. Dążymy, aby festiwal stał się takim właśnie miejscem porozumienia, kształtowania opinii, tworzenia wspólnej wizji państwa, która będzie natchnieniem dla realnych decyzji biznesowych i politycznych” – zapewniają organizatorzy.

W bogatym programie festiwalu znalazły się także dwie dyskusje organizowane przez Polski Klub Dyskusyjny.

„Cele po raz pierwszy na Litwie organizowanego festiwalu dyskusji „Dokładnie” są zbieżne z wartościami, którymi od lat kierujemy się w swojej działalności – poszanowanie dla wszystkich ludzi dobrej woli niezależnie od wieku, płci, narodowości, wykształcenia, religii, statusu społecznego – dlatego nie mieliśmy wątpliwości, by wziąć udział w tej imprezie. Będziemy dyskutowali na takie tematy jak „Relacje polsko-litewskie w pajęczynie Kremla” oraz „Czego chcą mniejszości narodowe: praw czy przywilejów?”. Będziemy zastanawiali się przede wszystkim nad tym, jak poprawić relacje miedzy Polską i Litwą, a więc nad tym, na czym nam, jako klubowi, najbardziej zależy. Jest to też piękna okazja, by zaprezentować swoją wizję w ważnych dla Polaków wileńskich sprawach, jak też usłyszeć opinie uczestników, być może pozyskać stronników jak najlepszych relacji pomiędzy Litwą i Polską” – mówi prezes PKD Grzegorz Miłoszewicz.

9 września o godz. 11 w ramach przestrzeni „Bystra Litwa” odbędzie się dyskusja pt. „Czego chcą mniejszości narodowe: praw czy przywilejów?”. Spotkanie to PKD organizuje wspólnie z Radą Brytyjską i Fundacją Otwartej Litwy.

„Na Litwie mniejszościom narodowym bardzo często się zarzuca, że żądają bezpodstawnych przywilejów. Razem z Barbarą Stankiewicz, Olegiem Jerofiejewym i Karolisem Dambrauskasem będę próbował przekonać uczestników festiwalu, że tak nie jest, że stworzenie komfortowych warunków dla mniejszości narodowych leży w interesie przede wszystkim Litwinów” – podkreśla bloger, prawnik, członek PKD Aleksander Radczenko.

„Būtent” — to pierwszy na Litwie festiwal dyskusji. Nawiązuje do skandynawskiej tradycji masowych wydarzeń kongresowych, takich jak festiwal „Almedalen“ w trakcie którego nawet kilkadziesiąt tysięcy osób uczestnicy w kilku tysiącach debat, seminariów, dyskusji, projekcji i innych eventów. Mam nadzieję, że festiwal w Birsztanach też kiedyś osiągnię podobną skalę, a tymczasem cieszę się, że będę mógł wziąć udział jako prelegent w pierwszej edycji tej imprezy. Do Birsztan ściągną najważniejsi litewscy i zagraniczni politycy, dziennikarze, działacze społeczni i kultury. To bardzo ważne, że dzięki Polskiemu Klubowi Dyskusyjnemu będziemy mogli z nimi przedyskutować kwestię praw mniejszości narodowych na Litwie” – dodaje Radczenko.

Kolejna dyskusja będzie poświęcona relacjom polsko-litewskim w kontekście Rosji. Jej moderatorem będzie politolog Vytis Jurkonis, jako prelegenci wystąpią dziennikarz, historyk Vytautas Bruveris oraz politolog Andrzej Pukszto. Trzeci rozmówca zostanie przedstawiony wkrótce.

„Rosja zawsze marzyła o skłóceniu Polaków i Litwinów. Nawet kremlowski ideolog Aleksandr Dugin wyraźnie pisze, że należy dążyć do skonfliktowania Liwtinów i Polaków. Będziemy się zastanawiali, jak temu zapobiec – zarówno na poziomie relacji między Warszawą i Wilnem, jak i na poziomie lokalnym, z udziałem Polaków na Litwie. Jak wypracować tę platformę do współpracy” – zapowiada dr Andrzej Pukszto.

„Głos Polskiego Klubu Dyskusyjnego jest coraz bardziej słyszalny. Festiwal „Būtent!” będzie elitarną imprezą z udziałem najwybitniejszych ekspertów i polityków na Litwie, ale również z zagranicy. Przyjedzie między innymi słynny politolog Edward Lucas. Toteż fakt, że PKD został zaproszony do udziału, świadczy o tym, że klub jest dostrzegalny w debacie publicznej” – podkreśla Pukszto.

Festiwal „Būtent!” odbędzie się w Birsztanach 8-9 września. Więcej informacji: http://diskusijufestivalis.lt/

PODCASTY I GALERIE