Pitrėnienė odpowiedziała Rostkowskiej

Minister oświaty i nauki Litwy Audronė Pitrenienė odpowiedziała na list minister edukacji narodowej RP Joanny Kluzik–Rostkowskiej, w którym ta wyraziła zatroskanie losem polskich szkół na Litwie.

BNS
Pitrėnienė odpowiedziała Rostkowskiej

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Litwa nie przyjęła żadnych zmian w ustawodawstwie, które pogorszyłyby warunki edukacji w języku ojczystym. Przeciwnie, dążymy do tego, aby uczniowie mniejszości narodowych mogli uczyć się swego języka ojczystego także w szkołach z litewskim językiem wykładowym” – w liście do swojej odpowiedniczki w Polsce napisała minister.

Pitrenienė wyjaśniła przyczyny, które mają wpływ na zmniejszanie się sieci szkół we wszystkich samorządach kraju i przypomniała, że podobne tendencje daje się zauważyć również w Polsce. W tym kontekście wymieniła niż demograficzny.

„W ciągu ostatnich 15 lat liczba dzieci uczęszczających do szkół średnich zmniejszyła się o blisko 40 proc. Naturalne, że ta tendencja demograficzna miała wpływ także na sieć szkół. Rząd Republiki Litewskiej, dążąc do tego, aby dzieci zdobywały wykształcenie jak najbliżej miejsca zamieszkania, zmienił zasady kształtowania sieci szkół, realizujących formalne programy nauczania. Ustanowiono mniejszą wymaganą liczbę uczniów i większe finansowanie dla szkół wiejskich. Jeszcze więcej ulg przyznaliśmy szkołom mniejszości narodowych” – wymienia w swoim liście minister oświaty.

Pitrėnienė wyraziła również nadzieję na obustronną współpracę w kwestii oświaty mniejszości narodowych.

PODCASTY I GALERIE