Pikieta przedstawicieli szkół mniejszości narodowych pod Pałacem Prezydenckim

W poniedziałek przy Pałacu Prezydenckim odbyła się pikieta, w której wzięli udział przedstawiciele 10 szkół mniejszości narodowych w Wilnie. Protestujący przekazali prezydent Dalii Grybauskaitė petycję.

zw.lt
Pikieta przedstawicieli szkół mniejszości narodowych pod Pałacem Prezydenckim

Fot. Ewelina Mokrzecka

Pismo, zatytułowane „W sprawie rażących naruszeń aktów prawnych w dziedzinie oświaty” podpisali przedstawiciele społeczności szkół z polskim i rosyjskim językiem nauczania: Szkoły Średniej im. Aleksandra Puszkina w Wilnie, Szkoły Średniej Ateities w Wilnie, Szkoły Średniej Centro w Wilnie, Szkoły Średniej w Fabianiszkach, Szkoły Średniej im. J. Lelewela w Wilnie, Szkoły Średniej Lazdynai, Szkoły Średniej im. Lwa Karsawina, Szkoły Średniej Saulėtekio, Szkoły Średniej na Starym Mieście i Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego.

Autorzy petycji wskazują, że są zaniepokojeni przyszłością swoich dzieci.

„Wasza Ekscelencjo Pani Prezydent, zwracamy się do Pani, jako do gwaranta Konstytucji i praworządności w sprawie rażących naruszeń aktów prawnych w dziedzinie oświaty. Jesteśmy zaniepokojeni przyszłością naszych dzieci. Zdecydowanie opowiadamy się przeciwko stronniczym, nieobiektywnym i naruszającym akty prawne decyzjom koalicji rządzącej Samorządu Miasta Wilna” – napisali przedstawiciele szkół.

PODCASTY I GALERIE