Pikieta przeciwko zmianie lokalu Szkoły Średniej im. J. Lelewela

W związku z przeniesieniem Szkoły Średniej im. J. Lelewela do lokalu filii placówki do dzielnicy Żyrmuny, społeczność szkoły organizuje 1 września pikietę.

zw.lt
Pikieta przeciwko zmianie lokalu Szkoły Średniej im. J. Lelewela

Fot. Antoni Radczenko

,,Społeczność Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela w Wilnie nie aprobuje uchwały samorządu m. Wilna, na mocy której w przyszłym roku ta legendarna szkoła ma być przeniesiona do lokalu swej filii na Żyrmuny. Wyrażając swój protest, rodzice oraz jej absolwenci i ludzie, komu droga jest ta historyczna szkoła, organizują w dniu 1 września br. (wtorek) o godz. 11 pikietę przy gmachu Samorządu m. Wilna (plac Europy)” – napisali w oświadczeniu organizatorzy.

Jak informują w ten sposób chcą wyrazić sprzeciw przeciwko zmianie lokalu Wileńskiej Szkoły Średniej im. J. Lelewela, w przeszłości legendarnej „Piątki”, która w tej dzielnicy miasta istnieje od roku 1948, tworząc podwaliny polskości w życiu społecznym i kulturalnym Wilna.

PODCASTY I GALERIE