Pikieta pod Departamentem Mniejszości Narodowych

W piątek przed gmachem Departamentu Mniejszości Narodowych w Wilnie odbyła się pikieta rodziców uczniów szkół polskich.

Pikieta pod Departamentem Mniejszości Narodowych

Fot. Joanna Bożerodska

Uczestnicy protestowali przeciwko planom Ministerstwa Oświaty i Nauki, które dotyczą zmian nauczania języka litewskiego w klasach początkowych szkół polskich oraz wydłużającej się akredytacji szkół polskich.

,,Musimy być nie tylko mocni duchem, ale i ciałem. Dziękuję wszystkim za postawę patriotyczną, bądźmy nadal razem i mam nadzieję, że prawda i nasza racja bytu zwycięży. Nie chcemy nic oprócz tego, co jest zawarte w aktach prawnych, które i rząd, i ministerstwa przyjmują” – podczas pikiety mówiła była wiceminister energetyki, a obecnie radna stołecznego samorządu i działaczka Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie Renata Cytacka.

Pikieta poprzedziła spotkanie w Departamencie Mniejszości Narodowych na temat szkolnictwa polskiego na Litwie z udziałem zainteresowanych stron.

PODCASTY I GALERIE