Pietkiewicz: Soleczniki są miastem przyjaznym dla środowiska

„Jesteśmy świadomi tego, że projekt nawet przegłosowany na „tak” nie rozwiąże problemu palenia. Nam jednak chodzi też o stopniowe zmiany w świadomości jak ludzi niepalących, tak palących, a to się robi małymi krokami” - powiedziała zw.lt Beata Pietkiewicz, przewodnicząca Komisji Kontroli Narkotyków w Samorządzie Rejonu Solecznickiego. Właśnie z inicjatywy komisji Rada Rejonu ograniczyła sprzedaż alkoholu podczas świąt oraz rozpatrzy projekt zakazujący palenia w miejscach publicznych.

Antoni Radczenko
Pietkiewicz: Soleczniki są miastem przyjaznym dla środowiska

Beata Pietkiewicz/Fot. Joanna Bożerodska

Komisja Kontroli Narkotyków przygotowała projekt zakazujący palenia w miejscach publicznych. Skąd pomysł? Czy przygotowując projekt korzystano z jakichś doświadczeń litewskich lub światowych?

3 punkt 19 artykułu Ustawy o kontroli tytoniu RL mówi o tym, że Rada samorządu ma prawo zakazać palenia w miejscach publicznych, np. parkach czy skwerach lub w innych miejscach, które są w kompetencji Rady. Chcemy skorzystać z tego prawa, ponieważ celem jest chronienie przed tytoniowym dymem przede wszystkim dzieci, które bawią się na placach zabaw, w parku czy na plaży miejskiej oraz ludzi niepalących, którzy mają prawo do oddychania nieskażonym powietrzem. Na razie mówimy tylko o mieście Soleczniki, gdzie chcemy, by wolne od palenia były obie części parku miejskiego, plac samorządowy oraz plaża miejska. Oczywiście, planujemy też, że palacze przy wymienionych wyżej miejscach publicznych będą mieli specjalnie oznakowane strefy palenia. Celem komisji, jak wskazuje sama nazwa, jest kontrola. Jesteśmy świadomi tego, że projekt nawet przegłosowany na „tak” nie rozwiąże problemu palenia. Nam jednak chodzi też o stopniowe zmiany w świadomości jak ludzi niepalących, tak palących, a to się robi małymi krokami. Poza tym, warto jest wspomnieć, że Soleczniki są miastem przyjaznym dla środowiska, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest znikome.

Pod koniec marca decyzją Rady ograniczono handel alkoholem w święta państwowe. Czy coś wiadomo, jaka była reakcja społeczeństwa?

Z inicjatywą ograniczenia handlu alkoholem na imprezach plenerowych wystąpiła Rada Młodzieżowa, której również przewodniczę. Postanowiliśmy wówczas, że nasze tradycyjne już święto „Lato Młodzieży” równie dobrze może się obejść bez niskoprocentowego alkoholu, tym bardziej, że w święcie udział biorą też dzieci i młodzież do lat 18. Ostatecznie w trakcie przygotowania projektu decyzji do spisu zostały wniesione też inne święta, w tym państwowe. Jaka była reakcja? Różna. Ktoś przyznawał rację, ktoś mówił, że to nie rozwiąże problemu. Jeszcze inni twierdzili, że handlu alkoholem niskoprocentowym trzeba w ogóle zabronić. Ale jak już mówiłam, w takich budzących kontrowersje w naszym społeczeństwie kwestiach, trzeba kierować się metodą małych kroków.

Jaka w ogóle jest sytuacja w rejonie solecznickim pod względem konsumpcji alkoholu i wyrobów tytoniowych?

Sytuacja nie napawa optymizmem. Spożycie napojów alkoholowych jest nadal dużym problemem społecznym, który przyczynia się do szeregu innych problemów, takich np. jak przemoc domowa. Z uzależnionymi rodzinami, które mają nieletnie dzieci, jako samorząd pracujemy na bieżąco, oferując pomoc odpowiednich specjalistów. Na ostatnim posiedzeniu Rady przyjęliśmy nowy porządek wspólnej pracy z rodzinami ryzyka socjalnego, który polega na zespołowym działaniu wszystkich instytucji: i działów administracji, i policji, i placówek zdrowotnych oraz oświatowych, i gmin, ponieważ jasne jest, że bez współdziałania efekty będą marne. Poza tym, w roku bieżącym planujemy, że stowarzyszenie „Blaivybės akademija” przeprowadzi szereg spotkań dla osób uzależnionych, które, mamy nadzieję, będą pomocne w zwalczaniu problemu. Jednak niezaprzeczalnym faktem jest to, że bez decyzji samego człowieka, bez jego zgody na leczenie uzależnienia trudno jest cokolwiek zmienić.

Czy samorząd i Komisja planują kolejne kroki ograniczające spożycie alkoholu czy wyrobów tytoniowych?

Jak na razie skorzystaliśmy z danego samorządom prawa do zakazu handlu alkoholem podczas imprez plenerowych i utworzenia stref wolnych od tytoniu. Teraz musimy to wyegzekwować, co też nie będzie łatwe. Ale komisja monitoruje rejon pod tym względem i jeśli zaistnieją realne potrzeby, by poczynić kolejne kroki, z całą pewnością je poczynimy. Na pewno dobrze by było rozszerzyć strefy wolne od palenia na inne miejsca rejonu, gdzie w plenerach zbierają się ludzie, jednak w tym roku zaplanowaliśmy finanse wyłącznie na oznakowanie takich miejsc w Solecznikach.

Jesteś przewodniczącą Komisji Kontroli Narkotyków. Jak wygląda kwestia spożywania substancji narkotycznych w rejonie solecznickim?

Niestety, takie używki w rejonie są i trudno jest je kontrolować w ramach komisji. Zgodnie z danymi komisariatu policji rejonu solecznickiego w 2016 roku rozpoczęto 2 sprawy karne za posiadanie substancji narkotycznych. Jedna z nich została wycofana, druga trafiła do sądu. Ponadto odnotowano kilka przypadków, gdy dysponenci nielegalnych środków odurzających zostali ukarani według przepisów Kodeksu wykroczeń prawa administracyjnego RL. W ubiegłym roku Biuro Zdrowia Publicznego rejonu solecznickiego robiło też testy na obecność substancji narkotycznych w niektórych gimnazjach rejonu. Badania te wykazały, że większość szkół jest „czysta”, co nie zmienia faktu, że ślady substancji narkotycznych też się znalazły. W ramach prewencji każdego roku w szkołach są organizowane tematyczne akcje oraz spotkania z psychologami. Używanie substancji narkotycznych kojarzy się tradycyjnie z marginesem społecznym, pomimo to, jak wykazuje statystyka policyjna, zdobycie narkotyku wcale nie jest takie trudne. O wiele trudniejsze jest skontrolowanie i wykorzenienie tego, co jest nielegalne, ale jest to już poza zakresem kompetencji komisji i wymaga odpowiedzialnej pracy innych instytucji.

PODCASTY I GALERIE