„Pieśń znad Solczy”: Póki wy tu żyjecie, to Polska będzie żyła

„ Myślę, że po 20-tu latach możemy z całym przekonaniem stwierdzić, że nasz festiwal „Pieśń znad Solczy'' stał się wydarzeniem kulturalnym i społecznym” - przywitał zebranych mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz podczas XX Festiwalu Folklorystycznego „Pieśń Znad Solczy”, który odbył się dzisiaj w parku miejskim w Solecznikach.

Antoni Radczenko
„Pieśń znad Solczy”:  Póki wy tu żyjecie, to Polska będzie żyła

„Bogactwo ducha narodowego tworzymy wszyscy razem i to potrafimy zrobić, i to widzimy w tym przepięknym razem zbudowanym parku. Niech tak będzie zawsze, drodzy państwo, i życzę wam, a tę solidarność poprzez artystyczne nasze spotkania też zachowywać” – oświadczył ze sceny Palewicz, który jest jednym z inicjatorów organizowania święta.

Mer rerjonu w swej mowie podkreślił, że na sukces imprezy miały wpływ cztery czynniki: uczestnicy, organizatorzy, sponsorzy oraz widzowie. Palewicz podkreślił, że z każdym rokiem poziom festiwalu stawał się coraz lepszy. „Właśnie organizatorom, tym, którzy pamiętają, czuwają i robią coraz lepiej z roku na rok, szczególne podziękowania. Proszę przyjąć z tej jubileuszowej sceny serdeczne wam dziękuję” – podziękował Palewicz.
Na scenie w solecznickim parku miejskim wystąpiły m.in. „Solaczanie”, „Znad Mereczanki”, „Turgielanka”, „Ejszyszczanie”, Zespół „Voruta”, Zespół Szkoły Średniej „Ryto” w Dziewieniszkach i Gabriela Vasiliauskaitė . Ze sceny śpiewano po polsku, litewsku i białorusku. Obok koncertu działał kiermasz rękodzieła i twórców ludowych.

Na imprezę przybyli wiceprzewodniczący sejmu Jarosław Narkiewiecz oraz prezes  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski. ,,Jadąc tutaj, z przyjemnością cieszyło się oko i dusza patrząc na te pola, które są od Wilna do Solecznik. Wiosna, piękne kolory, ale przede wszystkim sumienne, szczere i dobre, obrobione łąki. To świadczy o tym, że tutaj naród jest pracowity, stworzone są tutaj warunki do pracowitości i tak, jak dożynki jesienne są podsumowaniem plonu letniego, tak to święto ,,Pieśń znad Solczy” jest podsumowaniem kulturowego dorobku całego roku” – powiedział Narkiewicz oraz podkreślił, że festiwal jest wynikiem efektywnej współpracy.

Komołowski podczas swojego przemówienia zaznaczył, że na Wileńszczyźnie imprezy odbywają się zazwyczaj od mszy świętej, która jest fundamentem polskości. Jak podkreślił, drugim ważnym elementem jest kultura. ,,Polacy na całym świecie dzięki religii, dzięki trwaniu przy polskiej kulturze, przy polskim języku spowodowali, że Polska w dalszym ciągu trwa” – Komołowski.

,,To śpiewanie, te 20 lat za które panu merowi dziękujemy, odbieramy w Polsce jako sygnał, który płynie z wielu krajów świata, gdzie Polacy trwają, gdzie śpiewają, gdzie wspólnie budują wspólnotę polską. Odbieramy ten sygnał jako, że mówicie ,,my tu żyjemy”, a my mówimy – ,,póki wy tu żyjecie, to Polska będzie żyła”. Bez was Polska by nie trwała. Dziękujemy wam za to, że właśnie w ten sposób podkreślacie swoją polskość” – Komołowski.

PODCASTY I GALERIE