Pierwsza na Litwie szkoła im. Miłosza – w Pakienie

Szkoła Podstawowa w Kienie zmieniła nazwę. Decyzją Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego jest to teraz Pakieńska Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza. Jest to pierwsza szkoła pod patronatem noblisty na Litwie.

zw.lt
Pierwsza na Litwie szkoła im. Miłosza – w Pakienie

Jak powiedziała dyrektor szkoły Janina Małyszko, zmiana nazwy była wspólną inicjatywą całej społeczności szkolnej.

„Dotychczasowa nazwa brzmiała: Szkoła podstawowa w Kienie. Mieścimy się w Pakienie, były więc rozbieżności” – tłumaczy dyrektorka.

Przy okazji zmiany nazwy postanowiono, że szkoła potrzebuje patrona. Janina Małyszko podkreśla, że uczniowie szkoły lubią poezję, uczestniczą w konkursach recytatorskich – po wielu dyskusjach i zebraniach wybór padł więc na Czesława Miłosza.

Janina Malyszko 1

Oficjalna uroczystość z okazji nadania szkole w Pakienie imienia Czesława Miłosza ma się odbyć jesienią, w nowym roku szkolnym. Przygotowania już się rozpoczęły.

Janina Malyszko 2

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej