Pielgrzymka z Niemenczyna – ku czci bohaterów Monte Cassino

W niedzielę z Niemenczyna do Ławaryszek wyruszy pielgrzymka upamiętniającą 70-tą rocznicę Bitwy pod Monte Cassino. Pielgrzymkę organizuje starostwo miasta Niemenczyn.

zw.lt
Pielgrzymka z Niemenczyna  – ku czci bohaterów Monte Cassino

Fot. zw.lt

„Rocznica przypadała 18 maja, w tym czasie jednak w Niemenczynie odbywał się festiwal Kwiaty Polskie. Mimo to postanowiłem że należy upamiętnić tę datę. Chcemy, żeby pielgrzymka była powiązana z historią naszej Wileńszczyzny, by pokazać, że dobrze wiemy, kto walczył pod Monte Cassino, skąd oni pochodzili, gdzie byli” – powiedział starosta miasta Niemenczyn Mieczysław Borusewicz

Nieprzypadkowo trasa pielgrzymki poprowadzi z Niemenczyna do Ławaryszek. Z okolic Ławaryszek pochodzą cztery osoby, które walczyły pod Monte Cassino. Dwaj to wujkowie starosty Mieczysława Borusewicza.

„To byli żywi świadkowie naszej historii. Postanowiłem w 70. rocznicę bitwy uhonorować ich i pokazać parafianom, że tacy ludzie byli, pochodzili z Wileńszczyzny i taki spotkał ich los. Walczyli jednak dzielnie. Jeden z moich wujków został postrzelony, kula utkwiła koło serca. Nie operowano go, bo w tamtych czasach medycyna miała ograniczone możliwości. Żył z kulą do 1956 roku. W księgach historycznych o tym nie przeczytamy, a warto, żeby młodzież wiedziała” – mówi Mieczysław Borusewicz.

Niedzielna pielgrzymka z Niemenczyna do Ławaryszek będzie rowerowa i autokarowa.

Rowerzyści z Niemenczyna wyruszają o 9.00, a autokar od starostwa w Niemenczynie wyruszy o 10.30. Chętni udziału w pielgrzymce są proszeni o kontakt ze starostwem miasta Niemenczyn pod numerem tel. 8 612 81708, (8-5) 2372543.

PODCASTY I GALERIE