Pielgrzymka „Młodzież Św. Kazimierza” ulicami Wilna

Wileński Hufiec Maryi im. Pani Ostrobramskiej i Stowarzyszenie „Nie lękajcie się” im. Jana Pawła 4 marca organizuje I pieszą pielgrzymkę „Młodzież Św. Kazimierza“ ulicami Wilna. Organizatorzy podkreślili, że mają zezwolenie samorządu na przemarsz.

zw.lt
Pielgrzymka „Młodzież Św. Kazimierza” ulicami Wilna

Fot. Antoni Radczenko

Publikujemy oświadczenie organizatorów:

Droga Młodzieży, świętemu Patronowi Młodzieży, św. Kazimierzowi Jagiellończykowi, w liturgiczne jego święto 4 marca, pragniemy ofiarować z najskrytszych naszych serc, piesze pielgrzymowanie z modlitwą i pieśnią na ustach, wielbiąc Boga i Najświętszą Maryję Pannę, z różańcem w ręku czy z krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Wielkie nasze wołanie przez wstawiennictwo św. Kazimierza, o łaski Bożego Miłosierdzia dla nas i całego świata, będzie rok rocznie połączone z nawiedzeniem przez młodzież pielgrzymującą miejsca życia i przebywania św. S. Faustyny Kowalskiej, w dawnym klasztorze wileńskim przy ul. Senatorskiej 25 (g. V.Grybo 29).

Stacja zamyślenia i ufności na świętej ziemi objawiania się Jezusa Miłosiernego i podyktowania św. Faustynie, potężnej w mocy modlitwy łask, Koronki do Miłosierdzia Bożego, to najpiękniejsze połączenie dwojga młodych świętych z odległych sobie czasów, których chcemy doskonalej naśladować i nimi cieszyć się na drogach młodzieńczych wyborów i wierności.

Wy i ja, od lat odczuwamy pewien brak duchowości i bliskości ze świętym Kazimierzem. Ulice miasta przepełnione w stragany handlarzy i dla wielu to jedyny aspekt „Dni Kaziukowych”, spacerować i czynić zakupy, objadać się (…). Wiem, że mamy niezgłębioną siłę wiary i miłości do naszego świętego, dlatego, podejmijmy się po raz pierwszy, zrodzić na dziesiątki lat tradycję pieszego przybywania do św. Kazimierza, w jego patronalne uroczystości – 4 marca. A pielgrzymka przypadnie w 530.rocznicę śmierci św. Kazimierza (1484) , a w roku 410.rocznicy jego kanonizacji (1604).

Piesza pielgrzymka – 12,7 km – od kościoła św. Kazimierza w Nowej Wilejce, przez cudowne miejsce objawiania się Jezusa Miłosiernego, obok kościoła św. Piotra i św. Pawła, aż do Matki Kościołów Archidiecezji Wileńskiej, bazyliki mniejszej, katedry p.w. św. Stanisława i św. Władysława, do kaplicy św. Kazimierza – niech będzie w tym roku także naszym radosnym przygotowywaniem się do kanonizacji bł. Jana Pawła i szczęśliwego wyjazdu do Rzymu. Zabieramy z sobą różańce święte i małe krzyżyki, śpiewniki i prowiant własny.

Wszystkich serdecznie zapraszamy. Organizator Wileński Hufiec Maryi im. Pani Ostrobramskiej i Stowarzyszenie „Nie lękajcie się” im. Jana Pawła. Zapisy indywidualne i grupowe prosimy zgłaszać sekretariat WHM mail: julia.bartosevic@hotmail.co.uk lub sms-em na kom. +37062737640.
Św. Kazimierzu, módl się za nami !

PODCASTY I GALERIE