„Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”: To konkurs elitarny

Natalia Magdalena Urbanowicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie została zwyciężczynią konkursu krasomówczego "Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę", który został zorganizowany już po raz ósmy. Opowieść laureatki była poświęcona Barbarze Radziwiłłównie.

zw.lt
„Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”: To konkurs elitarny

Fot. Roman Niedźwiecki

Organizatorem konkursu jest Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi społeczności polskiej na Litwie na doskonalenie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli oraz kształtowanie szacunku do ziemi ojczystej i jej kultury, rozbudzenie zainteresowania własnym regionem, jego dziejami.

„Heinz Lemmermann we wstępnie do podręcznika retoryki powiedział: W kręgach artystycznych mówi się żartobliwie, że gra na fortepianie nie jest wcale trudna – trzeba tylko odpowiednim palcem w odpowiednim czasie uderzyć w odpowiedni klawisz. To samo można odnieść do retoryki – przecież mówienie nie jest wcale trudne, tylko trzeba w odpowiednim czasie odpowiednie słowo skierować pod odpowiednim adresem. Wydaje mi się, że dzisiaj właśnie mieliśmy te odpowiednie słowa skierowane pod odpowiednim adresem” – powiedziała doc. dr Barbara Dwilewicz, koordynator konkursu.

W tym roku w szranki stanęło pięć uczestniczek. Dwa trzecie miejsca podzieliły Karolina Czerniawska z Gimnazjum im. Jana Pawła II i Jowita Ławrynowicz z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego. Drugie miejsce zajęła Katarzyna Żuromska z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego. Pierwsze miejsce wywalczyła Natalia Magdalena Urbanowicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Fot. Roman Niedźwiecki

„Co prawda w konkursie uczestniczyło niewiele osób, ale jest to konkurs elitarny. Nie każdy chce sobie zadać trud przygotowania takiego wystąpienia, a potem wygłoszenia go. Jako słuchacze mieliśmy radość słuchania, radość delektowania się pięknym słowem polskim, słowem mówionym, bo słowo mówione o wiele bardziej przemawia do nas niż słowo pisane” – podkreśliła Barbara Dwilewicz.

Nagrody dla uczestników ufundowała Ambasada RP w Wilnie i Sejm Litwy.

„Mam nadzieję, że między innymi dzięki mediom informacja o tym konkursie rozpowszechni się jeszcze bardziej i będziemy mieli więcej uczestników. Wartość tego konkursu polega na tym, że jest on adresowany do różnych kategorii wiekowych, czyli nie tylko młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej, ale też ludzi dorosłych. Każdy może tutaj spróbować swoich sił” – zauważył konsul generalny RP na Litwie Marcin Zieniewicz.

PODCASTY I GALERIE