Pięć polskich organizacji otrzymało wsparcie Departamentu Mniejszości Narodowych

Departament Mniejszości Narodowych, który od lipca 2015 r. przejął od Ministerstwa Kultury pieczę nad polityką państwa wobec mniejszości narodowych, ogłosił wyniki konkursu wniosków na dofinansowanie działalności organizacji mniejszości narodowych na Litwie w drugim półroczu 2015 roku.

zw.lt
Pięć polskich organizacji otrzymało wsparcie Departamentu Mniejszości Narodowych

Fot. Bożena Mieżonis

Departament rozdysponował kwotę w wysokości 31 tys. euro. Wśród 44 projektów, które otrzymały dofinansowanie, jest pięć złożonych przez organizacje polskie.

1,5 tys. euro przyznano Trockiemu Oddziałowi Związku Polaków na Litwie na zorganizowanie kolejnego koncertu z bożonarodzeniowego cyklu ”Droga do Betlejem”. Polski Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca ”Wilia”, który w listopadzie będzie miał koncert jubileuszowy z okazji 60-lecia działalności, otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 tys. euro. Polskie Studio Teatralne w Wilnie otrzymało dotację w wysokości 1 tys. 300 euro, Fundacja Dobroczynności i Pomocy ”Dom Kultury Polskiej w Wilnie” – 600 euro na projekt ”Salon Poezji”, Fundacja Dobroczynności i Pomocy ”Galeria Uśmiechów” (Šypsenu galerija’) – 500 euro.

PODCASTY I GALERIE