„Piątka” zostanie gimnazjum, jeśli przeniesie się do Żyrmun?

W następnym tygodniu samorząd ma podjąć ostateczną decyzję w sprawie reorganizacji 10 wileńskich szkół. Dwuletni okres przejściowy może zachować tylko Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela, poinformował wicemer Valdas Benkunskas.

„Piątka” zostanie gimnazjum, jeśli przeniesie się do Żyrmun?

Fot. Antoni Radczenko

W ciągu dwóch lat placówka będzie musiała spełnić wszelkie wymagania i wówczas będzie mogła ubiegać się o status „długiego” gimnazjum. „Szkołę Lelewela potraktujemy wyjątkowo: placówka jest rozlokowana w dwóch gmachach, w obu gmachach jest wypełniona w 50 proc., dlatego proponujemy, aby przeniosła się na ulicę Minties i zezwalamy na dwuletni okres przejściowy, w ciągu którego szkoła będzie mogła spełnić wszelkie zobowiązania” – oświadczył wicemer.

W stołecznej radzie aspiracje antokolskiej szkoły wspierają również socjaldemokraci. „Moje stanowisko w sprawie Szkoły Średniej im. J. Lelewela jest niezmienne – ta szkoła ma prawo zarówno moralne, jak i faktyczne, aby otrzymać status „długiego” gimnazjum”. Dlatego na pewno będziemy (socjaldemokraci – przyp. red.) proponować, aby ta szkoła uzyskała status tymczasowy oraz w ciągu dwóch lat załatwiła wszelkie formalności i pomyślnie przeszła akredytację. W tym wypadku nasze stanowisko jest twarde, co do innych szkół, dyskusja wciąż trwa” – poinformował zw.lt we wtorek wicemer Gintautas Paluckas.

Pod koniec czerwca sejm przyjął poprawki do Ustawy o oświacie, które odkładają reorganizację szkół do 1 września 2017 roku. Poprawki do Ustawy o oświacie poparło 78 posłów, 4 głosowało przeciw, a 8 posłów wstrzymało się od głosu. Jeśli prezydent Dalia Grybauskaitė nie zawetuje ustawy, to polskie szkoły średnie, którym groziło przekształcenie w progimnazja lub szkoły podstawowe mają czas na spełnienie odpowiednich warunków.
W Wilnie o status gimnazjum ubiegają się Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela oraz Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli.

PODCASTY I GALERIE