Petycja: Ulica Islandijos tylko dla pieszych

Ulica Islandijos bez samochodów - pod taką petycją w ciągu dwóch dni podpisy złożyło ponad 2 tys osób.

zw.lt
Petycja: Ulica Islandijos tylko dla pieszych

Fot. vilnius.lt

Mieszakańcy przekonuja, że ulicę trzeba oddać pieszym i rowerzystom, a władze miasta zapewniają, że pospiesznych decyzji w tej kwestii nie będzie i należy przemysleć, którędy skierować samochody.

Liczeniem potoku pojazdów na tej ulicy i poszukiwaniem możliwych rozwiązań zajmuje się obecnie stołeczny Departament Rozwoju Gospodarki Miasta i Transportu.

Wilnianie chcą wyeliminować ruch samochodowy na jeszcze dwóch ulicach – Bokšto i Išganytojo.

PODCASTY I GALERIE