Paweł Stefanowicz usłyszał zarzuty w warszawskiej prokuraturze

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała redakcję zw.lt, że prezes ZPL Michał Mackiewicz dwukrotnie nie przybył na przesłuchanie nie usprawiedliwiając niestawiennictwa. Sekretarzowi ZPL Pawłowi Stefanowiczowi postawiono zarzuty. Figurantom sprawy grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

zw.lt
Paweł Stefanowicz  usłyszał zarzuty w warszawskiej prokuraturze

Fot. zw.lt

Obecnie prokuratura w Warszawie prowadzi dochodzenie w sprawie nieprawidłowości w rozliczaniu dotacji z Polski. Prezes ZPL Michał Mackiewicz oraz sekretarz organizacji Paweł Stefanowicz są podejrzani o fałszowanie faktur.

„Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie z zawiadomienia Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie dotyczące nieprawidłowości związanych z rozliczaniem dotacji udzielonej Związkowi Polaków na Litwie na dofinansowanie druku „Naszej Gazety”.  W toku postępowania prokurator wydał postanowienia o przedstawieniu Michałowi M.- Prezesowi ZPL oraz Pawłowi S. – sekretarzowi ZPL, zarzutów popełnienia czynów z art. 286 § 1 k.k. i z art. 270 § 1 k.k.  Za czyny te grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Dotychczas postanowienie o przedstawieniu zarzutów zostało ogłoszone Pawłowi S. Termin przesłuchania Michała M. był wyznaczany dwukrotnie. Do przesłuchania nie doszło albowiem ww. nie stawił się na nie, nie usprawiedliwiając niestawiennictwa” – napisała do zw.lt prokurator Izabela Dołgań – Szymańska.

“Prokuratura Okręgowa w Warszawie podejmuje przewidziane przepisami prawa działania zmierzające do wykonania czynności procesowych z Michałem M. O szczegółach planowanych czynności nie mogę się wypowiadać z uwagi na dobro postępowania” – dodała prokurator.

Z nieoficjalnych źródeł, które posiada redakcja zw.lt  wynika, że przed kilkoma dniami na terenie RP został zatrzymany Paweł Stefanowicz. Sekretarz ZPL został przewieziony do Warszawy, gdzie odbyło się przesłuchanie, później wrócił na Litwę.

Pod koniec maja br. Fundacja ,,Pomoc Polakom na Wschodzie” wydała oświadczenie w sprawie Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie. ,,Mając na uwadze troskę o zapewnienie pełnej transparentności wydatkowania polskich środków publicznych oraz realizację dotacji zgodnie z prawem, Zarząd Fundacji po wykryciu i potwierdzeniu nieprawidłowości formalno-prawych i rachunkowych, zawiadomił prokuraturę o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” i Skarbu Państwa. Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” wniósł o wszczęcie postępowania przygotowawczego i podjęcie niezbędnych czynności dowodowych” – napisano w oświadczeniu. Sprawa dotyczy nieprawidłowości, które Fundacja stwierdziła w styczniu 2017 roku.

Mackiewicz fałszował faktury

7 czerwca 2018 r. Fundacja ,,Pomoc Polakom na Wschodzie” zorganizowała konferencję prasową w Warszawie.

Z prezentacji przedstawionej przez Zarząd Fundacji wynika, że faktury z drukarni w Białymstoku, gdzie drukowano ,,Naszą Gazetę” różniły się od tych, które przedstawiał Zarząd Główny ZPL. W 2014 roku nakład faktur według ZPL wynosił 2 tys. egzemplarzy, nakład według drukarni – 1 tys. egzemplarzy. (w 2015 roku – 3000 tys. egzemplarzy, według drukarni – 1 tys. i w 2016 roku – 4 tys. egzemplarzy, według drukarni – 1 tys.). Koszt druku według faktur ZPL wynosił 1 088 zł, koszt druku według faktur drukarni – od 600 do 863 zł (2015 r. – 1500 zł/881 zł; 2016 r. – 1900 zł/1195 zł). Łączna wartość dotacji niewykorzystanych przez Związek Polaków na Litwie zgodnie z umową w latach 2014-2016 (w tym odsetki liczone do dn. 6.06.2018 r.) według szacunków Fundacji wynosi 127 790,51 zł.

PODCASTY I GALERIE