„Patrzeć na Polskę z perspektywy Litwy”. Staże parlamentarne w Sejmie RP

Krystyna Wojciukiewicz, Ieva Masiliūnaitė i Artur Zapolski to trójka stażystów z Litwy, która pomyślnie przeszła rekrutację i weźmie udział w 15. edycji Programu Staży Parlamentarnych w Sejmie RP. "Dążymy do tego, by na staże przyjmować młodzież z krajów ościennych, z którymi Polska ma największe interesy" - mówili podczas prezentacji wyników rekrutacji członkowie delegacji polskiego sejmu.

Małgorzata Kozicz

Na Litwie program realizowany jest od 2009 roku. W tym roku zgłosiła się do niego rekordowa liczba kandydatów – 17.  Z nich komisja tradycyjnie wyłoniła troje najlepszych. Jak podkreślali członkowie komisji, wszyscy kandydaci prezentowali bardzo wysoki poziom i dokonanie wyboru było niezwykle trudne.

Rozwój obecnej sytuacji w Europie i na świecie jest dowodem na to, jak wiele jeszcze musimy pracować nad tym, aby społeczeństwa obywatelskie i instytucje demokratyczne były trwałe

„Program staży skonstruowany został po to, aby rozwijać współpracę tych środowisk, które po nas przejmą władzę, po to, żeby było im łatwiej, aby mogli się lepiej komunikować, wzajemnie się poznając. Po to, aby sprzyjać rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, instytucji demokratycznych. Nawet rozwój obecnej sytuacji w Europie i na świecie jest dowodem na to, jak wiele jeszcze musimy pracować nad tym, aby społeczeństwa obywatelskie i instytucje demokratyczne były trwałe” – mówił podczas piątkowej konferencji poświęconej stażom parlamentarnym ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński.

„Program staży nie jest skierowany wyłącznie do jakiejkolwiek grupy narodowościowej, chociaż kryterium znajomości języka polskiego jest rzeczą oczywistą, a wynika to z naturalnej kwestii komunikacyjnej. Dlatego cieszy mnie, że po raz kolejny w grupie kandydatów zakwalifikowanych ,oprócz obywateli Republiki Litewskiej polskiego pochodzenia, jest również przedstawicielka narodowości litewskiej. To, że potraficie patrzeć na Polskę z perspektywy Litwy, ma dla nas, Polaków, nieocenioną wartość” – dodał Czubiński.

Dążymy do tego, by na staże przyjmować młodzież z krajów ościennych, z którymi Polska ma największe interesy

„Dążymy do tego, by na staże przyjmować młodzież z krajów ościennych, z którymi Polska ma największe interesy, gdzie spektrum naszego działania jest największe pod każdym względem” – powiedział z kolei Michał Talago-Sławoj – Dyrektor Biura Prawnego i Spraw Pracowniczych Kancelarii Sejmu RP, członek delegacji polskiego sejmu, która dokonała rekrutacji kandydatów.

Staż trwa 3 miesiące. Uczestnicy pod patronatem posła na Sejm RP oraz opieką pracownika Kancelarii Sejmu biorą udział w pracach komisji sejmowych i grup bilateralnych. Zapoznają się z różnorodnymi zadaniami, aktywnie współuczestniczą w opracowywaniu opinii, formułowaniu przemówień, artykułów, listów i innych wypowiedzi, przygotowywaniu posiedzeń i spotkań. Posłowie zabierają ich także do swoich okręgów wyborczych, gdzie stażyści aktywnie pracują z wyborcami, pomagają posłowi w pracy. W ramach programu towarzyszącego stażyści mogą podróżować po Polsce, brać udział w wykładach i zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Warszawski . Odbywają się także spotkania i imprezy nieformalne, zabawy.

Uczestnicy Programu otrzymują ze środków Kancelarii Sejmu kieszonkowe w wysokości 1800 zł miesięcznie. Ponadto otrzymują zakwaterowanie w akademikach Uniwersytetu Warszawskiego, zwrot kosztów podróży i ubezpieczenie.

Krystyna Wojciukiewicz, absolwentka polityki społecznej i europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim mówi, że o stażach parlamentarnych usłyszała kilka lat temu, świadomie jednak udział w nich odłożyła do czasu ukończenia studiów.

Chciałabym w przyszłości pracować na rzecz środowiska polskiego tu na Litwie, więc mam nadzieję, że staż pomoże mi w dalszej pracy zawodowej

„Chciałam odbyć staż już po ukończeniu studiów, kiedy będę miała naprawdę ukierunkowane zainteresowania, będę wiedziała, co mnie interesuje, w którą stronę chcę iść. Komisja, którą wybrałam, to Komisja Łączności z Polakami za Granicą. Ta tematyka mnie interesuje, wynika to i z mojego pochodzenia, i z działalności w organizacji, do której należałam w czasach studenckich – Studenckiej Międzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków. Ten temat rozwijałam w swojej pracy magisterskiej, pisząc o postrzeganiu Polski przez osoby polskiego pochodzenia, które studiują w Polsce. Myślę, że praca w tej komisji, poznanie od wewnątrz – jak są przyjmowane ustawy, jak wyglądają prace – będzie dla mnie rozwijające. Chciałabym w przyszłości pracować na rzecz środowiska polskiego tu na Litwie, więc mam nadzieję, że staż pomoże mi w dalszej pracy zawodowej” – podkreśliła stażystka, która obecnie pracuje w organizacji pozarządowej Europejska Fundacja Praw Człowieka.

„Staż widzę jako uwieńczenie wiedzy teoretycznej, którą zdobywałem. Niezbędny mi jest do tego, aby kontynuować swoją dotychczasową działalność, czyli kreowanie i stwarzanie społeczeństwa obywatelskiego. Jestem przedstawicielem Polskiego Klubu Dyskusyjnego, staż będzie mi potrzebny dla zdobycia wiedzy praktycznej w tej sferze” – powiedział drugi zakwalifikowany kandydat, Artur Zapolski.

Podstawowym celem staży jest budowanie przyszłości. Dlatego chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie, na ile ten staż pomaga w poszerzeniu horyzontów, uzyskaniu dodatkowych kompetencji

Ogółem do tej pory w Programie Staży Parlamentarnych wzięły udział 134 osoby. Grupa z Litwy, która w ciągu kilku lat odbyła staże parlamentarne w Polsce, jest drugą pod względem wielkości. Dlatego przedstawiciele Ambasady RP w Wilnie planują w tym roku zorganizowanie spotkania „wspomnieniowo-badawczego” dla wszystkich byłych uczestników.

„Bardzo nas interesują skutki zaangażowania strony polskiej, polskiego parlamentu w budowanie przyszłości. Interesuje nas, jak tym ludziom się powodzi. To jest pytanie o to, jaki sens mają te staże. Chcielibyśmy więcej o tym wiedzieć. Podstawowym celem staży jest budowanie przyszłości. Dlatego chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie, na ile ten staż pomaga w poszerzeniu horyzontów, uzyskaniu dodatkowych kompetencji, na ile pomaga wejść w struktury władzy, struktury decydenckie, na ile pomaga budować strategię” – powiedział ambasador Jarosław Czubiński.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej